Vertrouwenspersoon faculteit

De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt om zaken te bespreken maar soms is er een reden om dit gesprek te voeren met iemand anders. 

De facultaire vertrouwenspersoon is, in een dergelijk geval, een belangrijk aanspreekpunt om delicate persoonlijke kwesties te kunnen (voor) bespreken in een vertrouwelijke setting.
In onze faculteit is de rol van vertrouwenspersoon georganiseerd naar doelgroep.


M.L. Folmer
Facultaire vertrouwenspersoon
Margaretha Folmer
telefoon: +31 20 59 84139
kamernr: 2E-05
e-mail: m.l.folmer@vu.nl
foto Marianne Moyaert
Vertrouwenspersoon voor promovendi
Marianne Moyaert
telefoon: +31 20 59
e-mail: m.moyaert@vu.nl
E.A.J.G. van der Borght
Vertrouwenspersoon voor promovendi
Eddy van der Borght
telefoon: +31 20 59
e-mail: eajg.vander.borght@vu.nl
dr. Faustina Doufikar-Aerts
Vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit
Faustina Doufikar
telefoon: +31 20 59
e-mail: f.c.w.doufikar-aerts@vu.nl

Vanzelfsprekend is ook de facultaire personeelsadviseur Marja Horsman of de bedrijfsarts beschikbaar om in vertrouwelijk verband te spreken.