Studieverenigingen aan de faculteit

Aan onze faculteit is één studievereniging actief, Voetius. Dit is een studievereniging voor studenten theologie die verbonden zijn met de gereformeerde traditie. Lees meer over Voetius.

voetius_logo