Remonstrants Seminarium

Het Remonstrants Seminarium verzorgt sinds 1634 de predikantenopleiding van de Remonstrantse Broederschap. Sinds 2013 is deze opleiding verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten kunnen de driejarige master Theologie en Religiewetenschappen volgen of, met enkele specifieke ingangseisen, een tweejarige masterroute die voorbereidt op het remonstrants proponentschap. Dit geeft toegang tot predikantschap in een remonstrantse gemeente en/of het werk als geestelijk verzorger met een remonstrantse zending.

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap dat open staat voor cultuur, wetenschap en maatschappij. Remonstranten proberen op hun eigen, vrijzinnige manier, ruimte te zoeken in het geloof. Een brede academische vorming is daarbij heel belangrijk. Het Seminarium biedt daarvoor die vakken aan die toegesneden zijn op een predikantschap in dit kerkgenootschap.

logo Remonstrants Seminarium

Prof.dr. Christa Anbeek – c.w.anbeek@vu.nl
Hoogleraar Remonstrantse Theologie en interim-rector van het Remonstrants Seminarium

Drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator – e.kuijk@vu.nl
Dr. Bert Dicou, docent – a.dicou@vu.nl

Informatie over onze activiteiten, projecten en documenten is te vinden op www.arminiusinstituut.nl

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Religie en Theologie
Remonstrants Seminarium
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam