Seminaria

In het kader van de predikantsopleiding voor de diverse kerkelijke genootschappen is een aantal seminaria aan de Faculteit Religie en Theologie gevestigd. Zij verzorgen een kerkelijke opleiding vanuit de achtergrond van het eigen kerkgenootschap binnen de theologische opleiding van de faculteit. De betreffende seminaria zijn:

De verschillende seminaria verzorgen al vanaf de bacheloropleiding Theologie een deel van het onderwijs om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de masteropleiding. In de driejarige masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen bereiden zij studenten voor op het vak van predikant vanuit hun eigen traditie. Na deze masteropleiding heeft een deel van de seminaria nog een eigen traject om de aanstaande predikant helemaal voorbereid in de praktijk te zetten.