Dr. W.B.S. van de WeteringDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

dr. Stella W.B.S. van de Wetering, foto
+31 20 59 86628
2e-05
w.b.s.vande.wetering@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Universitair docent Arabische Taal

Aanwezigheid

ma t/m wo

Onderwijs

 • Modules Arabische Taalverwerving I t/m VI
 • Minor Arabisch

Profiel

Dr. Stella van de Wetering (1954) is sinds 2006 als docent Arabisch werkzaam aan de VU, bij het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT). In 1990 promoveerde van de Wetering aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp 'Het Onderwijs in de Arabische Taal en Cultuur aan Marokkaanse Kinderen in Nederland: Het OETC als resultante van een Maatschappelijk Krachtenspel'. Van de Wetering is vier jaar lang (2000-2004) werkzaam geweest als coördinator bij het project ‘Op Eigen Kracht’. Een opbouwwerkproject ten behoeve van de Marokkaanse bewoners van het Oude Noorden en de Agniesebuurt in Rotterdam Noord. Tussen 2004 en 2006 was zij werkzaam als docent Islam bij de Pabo Almere. Bovendien is zij sinds 1991 werkzaam als beëdigd tolk en vertaalster bij het Vertaalcentrum Nederland en sinds 1994 werkzaam als docent Arabisch, Adolescentiepsychologie, Islamitische Pedagogiek, Interreligieuze communicatie en islameducatie bij de Hogeschool INHOLLAND, domein Onderwijs en Innovatie, Lerarenopleiding Islamgodsdienst te Amsterdam.

Recente publicaties

 • Karagül, Arslan en Stella van de Wetering (2007), Het belang van islamitisch godsdienstonderwijs voor Nederlandse moslimkinderen, In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, januari 2007.
 • Wetering, Stella van de (2007), Islamitisch onderwijs in Nederland, In: Wereld en Zending, Tijdschrift voor Interculturele Theologie, jrg. 36, nummer 1, april 2007.
 • Wetering, Stella van de (2008),  Vrouwonvriendelijke uitleg van Goddelijke openbaringen, In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 27, nr. 3, maart 2008.
 • Wetering, Stella van de, Aisha de dochter van Abu Bakr (r. a.), In: Stella el Bouayadi- van de Wetering en Henk Vroom (red.), In het Spoor van Jezus en Mohammed. Op zoek naar God en hoe te leven., Meinema, April, 2008.
 • Wetering, W.B.S. van de (2009, september), Liefde en wederzijds respect in het huwelijk, In: Landelijk Islamitisch Vrouwen Netwerk (LIVN), Het is Cultuur Geloof Ik, 2009.
 • Wetering, W.B.S. van de (2009, maart), Vrouwonvriendelijkheid in Hadieth, In: Maandblad Al Nisa, maart 2009, jrg. 2.
 • Wetering, W.B.S. van de (2011, april 28-30). Sûratu ‘r-rasûl (s) fî ‘l-kitâbâti ‘l-hûlandiyyati ‘l-musannafati fî bidâyati ‘l-‘alfiyyati ‘th-thâlithati. [De beeldvorming over de profeet (s) in Nederlandse boeken, die zijn geschreven aan het begin van het derde milennium] Een Arabischtalig paper, dat zal worden gepubliceerd in de bundel van het Symposium over de Profeet Mohammed (s) in Nederlandse geschriften, Fes 28-30 april 2011.
 • Wetering, Stella van de (vertaler), Lamya Kaddour en Rabeya Müller (samenstelling en toelichting), Woorden uit de Koran voor Iedereen, Kwintessens, De Fontein, Amersfoort, mei 2011.
 • Karagul, A. & Wetering, W.B.S. van de (2012). Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland. Te publiceren in 2013.
 • Bouayadi-van de Wetering, W.B.S. El & Siebren Miedema (eds.),  Reaching for the Sky, Religious Education from Christian and Islamic perspectives, Rodopi, Amsterdam, New York, 2012.
 • Bouayadi - van de Wetering el, Stella and Bahaeddin Budak, Muslim Youth Cry out for Help. In: Bouayadi - van de Wetering el, Stella and Siebren Miedema (eds.), Reaching for the sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives. Amsterdam/New York: Rodopi (2012).
 • Bouayadi - van de Wetering el, Stella and Hussein Bashir, Islamic and Religious Education: Egyptian Primary and Secondary Schools. In: Bouayadi - van de Wetering el, Stella and Siebren Miedema (eds.), Reaching for the sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives. Amsterdam/New York: Rodopi (2012).
 • Bouayadi - van de Wetering el, Stella and Nabil Elsamaloty, The Influence of Friends on the Ideas and Behavior of Young People. In: Bouayadi - van de Wetering el, Stella and Siebren Miedema (eds.), Reaching for the sky. Religious Education from Christian and Islamic Perspectives. Amsterdam/New York: Rodopi (2012).
 • Bouayadi-van de Wetering, W.B.S. el & Karagül, A. (2013). Zoek kennis van de wieg tot het graf. Islamitisch godsdienstonderwijs, Antwerpen, Apeldoorn: Garant. 
 • Bouayadi-van de Wetering, W.B.S. el (2014). A gender Critical Approach to Islamic Theology and Dialogue. The Case of Slander (qadhf) and Rape. In: Küster, Volker en Robert Setio (Eds.), Muslim Christian Relations Observed, Comperative Studies from Indonesia and the Netherlands. In V. Küster, Volker & R. Setio, Robert (Eds.), Muslim Christian Relations. Comparative studies from Indonesia and the Netherlands. (pp. 233-244). Leipzig: Evangelische Verlaganstalt.   Enkele populaire vakpublicaties:
 •  Bouayadi-van de Wetering, W.B.S. el (2012). Delen doe je met elkaar. In P. Faber (Ed.), Samen Rijker. Voor en door vrijwilligers. Islam en Armoede: Inzet en Inspiratie. (pp. 35-37). Amsterdam, Den Haag: SWSL en IHSAN.
 • Wetering, Stella van de (2014), Muziek en gezang op de wegschaal van de islam. Waarom willen sommige moslims niets met muziek te maken hebben. In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 33, nr. 9, september 2014. P. 18-19
 • Wetering, Stella van de (2014), Wie zijn de ongelovigen? In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 33, nr. 12, december 2014. P. 18-19
 • Wetering, Stella van de (2015), Maria in de Islam. In: Zijspiegel, kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwensynode, jrg. 1, nr. 001, februari 2015.
 • Wetering, Stella van de (2015), Hoe zijn we rechtvaardig? In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 34, nr. 3, mei/juni 2015.
 • Wetering, Stella van de (2015), Terug naar de bron: Afbeeldingen. In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 34, nr. 5, september/oktober 2015.
 • Wetering, Stella van de (2015), De islam als middenweg. In: Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, jrg. 34, nr. 6, november/december 2015.

Opleidingen

 • 2013: Basiskwalificatie Onderwijs. University Teaching Qualification.
 • 2003: Kwaliteitstraject Tolken en Vertalers, Kennistoets en Praktijktoets vertalen Nederlands - Arabisch. Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers.
 • 2003: Bewijs van voldoende didactische vakbekwaamheid voor het HBO.
 • 1990: PhD: Universiteit Utrecht. Dissertatie: Onderwijs in de Arabische Taal en Cultuur aan Marokkaanse Kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel.
 • 1980: Doctoraalexamen in de Arabische Taal en Cultuur: Universiteit van Amsterdam. Doctoraalscriptie: Herinvoering van shari`a-strafrecht in Libië en Egypte.
 • 1976: Kandidaatsexamen in de Arabische en Perzische Taal en Cultuur: Universiteit Utrecht.

Overige activiteiten

 • 2010- heden, lid van het Academisch Team van de Nederlandse afvaardiging van het EPIL-project (European Platform for Interreligious Learning).
 • 2005-heden: Betrokken bij de dialooggroep (denktank) voor joodse, christelijke en moslimvrouwen Hajar en Sarah.
 • 2000- heden: Betrokken bij de organisatie van het dialoogweekend voor Moslim- en Christenvrouwen bij het Dominicaans Activiteitencentrum te Huissen.
 • 1993-1998: Onderzoek naar de levensbeschouwelijke beleving van basisschool­leerlingen en de manier waarop scholen omgaan met de morele en levensbeschouwelijke vorming van deze leerlingen. Het onderzoek vond plaats vanuit het Centrum voor Interreligieus Leren bij de vakgroep sociaal-wetenschappenlijke vakken van de Faculteit der Godgeleerdheid te Utrecht.
 • 1991-1993: Vertaling van de eerste twee delen van de SaiMuslim uit het Arabisch naar het Nederlands.
 • 1994- heden: Docent Arabisch, Adolescentiepsychologie, Islamitische Pedagogiek, Interreligieuze communicatie en Islameducatie bij de Afdeling voor Theologie en Levensbeschouwing van de Lerarenopleiding Islamgodsdienst bij het Domein voor Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing, Hogeschool Inholland te Amsterdam.

Sociale Media

Facebook: http://nl-nl.facebook.com/stella.dewetering
linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=137762670&locale=en_US&trk=tyah2

Nevenwerkzaamheden

Hogeschool Inholland / School of education Amsterdam - Docent Arabisch, islamitische pedagogiek Amstelveen, 01 april 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017