prof. dr. L.J. Lietaert PeerbolteDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84171
2e-05
l.j.lietaertpeerbolte@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar Nieuwe Testament

Aanwezigheid

Ma t/m vrij; uitzonderingen daargelaten

Recente publicaties

Boeken:

 • Paul the Missionary (CBET 34; Leuven, Parijs, Dudley MA: Peeters, 2003) XVI + 330 pp.
 • The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 49; Leiden [etc.]: Brill, 1996), XIV + 380 pp.


Bundels:

 • A Kind of Magic. Understanding Magic in the New Testament and its Religious Environment red. met Michael Labahn (ESCO; London, New York: T&T Clark, 2007), XIV + 208 pp.
 • The Interpretation of Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman red. met Riemer Roukema, Klaas Spronk, Jan-Wim Wesselius (CBET 44; Leuven, Paris, Dudley MA: Peeters, 2006), 317 pp.
 • Wonders Never Cease. The Purpose of Narrating Miracle Stories in the New Testament and Its Religious Environment red. met Michael Labahn (ESCO; London, New York, 2006), XV + 286 pp.


Enkele recente artikelen:

 • ‘Jewish Monotheism and Christian Origins’, in: Alberdina Houtman, Albert de Jong, Magda Misset-van de Weg (eds.), Empsychoi Logoi — Religious Innovations in Antiquity. Studies in Honour of Pieter Willem van der Horst (AJEC 73; Leiden, Boston: Brill, 2008), 227-246.
 • ‘Paul and the Practice of Paideia’, in: Rieuwerd Buitenwerf, Harm W. Hollander, Johannes Tromp (eds.), Jesus, Paul, and Early Christianity (SNT 130; Leiden, Boston: Brill, 2008), 261-279.
 • ‘Paul’s Rapture: 2 Corinthians 12:2-4 and the Language of the Mystics’, in: Frances Flannery, Colleen Shantz, Rodney A. Werline (eds.), Experientia, volume 1: Inquiry into Religious Experience in Early Judaism and Christianity (SBLSS 40; Atlanta: SBL, 2008), 159-176.
 • ‘The Eighth Book of Moses (PLeid. J 395): Hellenistic Jewish Influence in a Pagan Magical Papyrus’, in: Michael Labahn, Bert Jan Lietaert Peerbolte (eds.), A Kind of Magic. Understanding Magic in the New Testament and its Religious Environment (LNTS 306 ESCO; London, New York: T&T Clark, 2007), 184-194.
 • ‘The Name Above All Names (Philippians 2:9)’, in: George H. van Kooten (ed.), The Revelation of the Name YHWH to Moses. Perspectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity (Themes in Biblical Narrative 9; Leiden, Boston: Brill, 2006), 187-206.
 • ‘The Hermeneutics of Exodus in the Book of Wisdom’, in: Riemer Roukema, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Klaas Spronk, Jan-Wim Wesselius (eds.), The Interpretation of Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman (Contributions to Biblical Theology and Exegesis; Leuven, Paris, Dudley MA: Peeters, 2006), 97-116.
 • ‘Paul the Miracle Worker. Development and Background of Pauline Miracle Stories’, in: Michael Labahn, Bert Jan Lietaert Peerbolte (eds.), Wonders Never Cease. The Purpose of Narrating Miracle Stories in the New Testament and Its Religious Environment (ESCO; London, New York: T&T Clark, 2006), 180-199.


Bekij ook meer publicaties de uitgebreide publicatielijst van prof. dr. Lietaert Peerbolte.

Onderzoek

Mijn fascinatie voor het vroege christendom is ingegeven door de stormachtige ontwikkeling van deze beweging. Hoe is het mogelijk dat een binnen-joodse hervormingsbeweging in Galilea binnen een generatie uitgroeit tot een stroming die het hele Romeinse rijk zal veroveren en zal uitgroeien tot een wereldgodsdienst? Ik wil het christendom van de eerste twee eeuwen verstaan binnen de context van het vroege jodendom en de Grieks-Romeinse leefwereld. Mijn eerste veld van aandacht is de apostel Paulus en diens optreden. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in Handelingen als vroeg-christelijke, apologetische historiografie. En een groter onderzoeksproject in wording bestrijkt de breedte van het vroege christendom (hierover later meer).

Onderwijs

In mijn onderwijs probeer ik het eigene en het bijzondere van het vroege christendom en zijn geschriften tot uitdrukking te brengen. Ook hier een nadruk op de apostel Paulus, op de joodse en Grieks-Romeinse context van het vroege christendom en op de filologie van het Nieuwe Testament.

CV

Geboren 1963. Theologie studie aan de Rijksunversiteit Groningen (1981-1984; candidaats) en de Universiteit Leiden (1984-1990; doctoraal, lerarenopleiding, kerkelijke opleiding). In Leiden assistent-in-opleiding geweest (1990-1994); promotie 1995. Post-doc aan de Theologische Universiteit Kampen (1996-1998). Universitair docent Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht (1999-2000), daarna aan de Theologische Universiteit Kampen (2000-2008). In 2005 Research Affiliate en Visiting Professor aan Yale Divinity School. Sinds september 2008 werkzaam aan de Vrije Universiteit. In oktober 2010 benoemd als lid van de beoordelingscommissie Vrije Competitie Geesteswetenschappen van NWO. Leden van deze commissie hebben een zittingsduur van drie jaar.

Datum graad behaald: 25 april 1995

Website

www.lietaertpeerbolte.nl