dr. J.L.H. KransDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84732
2e-05, 1e-63
j.l.h.krans@pthu.nl
faculteit religie en theologie ( vervallen (bijbelwetensch) ), protestantse theologische universiteit ( nwe testament )
UD Nieuwe Testament

Aanwezigheid

Ma - Wo - Do

Onderzoek

Datum graad behaald: 7-9-2004

Bijbelvertalingen in de 16e eeuw
Geschiedenis van de tekstkritiek van het Nieuwe Testament
Nieuwe Testament en pseudowetenschap

Onderwijs

Jodendom en Hellenisme
Inleiding NT
Exegese NT
Theologie NT
Grieks
Film en religie

Recente publicaties

  • ‘NA in SESB 1.0. A first look’ (Review Article; 26 pages); TC 11 (2006), http://rosetta.reltech.org/TC/vol11/SESB2006rev.pdf (published 12 September 2006).
  • ‘De Nieuwe Bijbelvertaling en de brontekst van het Nieuwe Testament’, in Lourens de Vries e.a. (red.), De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften, Zoetermeer etc., Meinema etc., 2007, pp. 56-74.
  • ‘Een enkel opbeurend woord? Een paar opmerkingen bij Hand 15:16-18’, in G.C. den Hertog en C. van der Kooi (red.), Tussen leer en lezen. Werken aan het overbruggen van de kloof tussen bijbelwetenschap en geloofsleer, Kampen, Kok, 2007, pp. 181-206.
  • ‘Overlevering en verraad. Een paar kanttekeningen bij het gedoe rond het “Evangelie van Judas”’, in Theologisch Debat 4/4 (december 2007), pp. 44-49.

Website

http://vuntblog.blogspot.com/

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017