dr. P.C. HoekDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84111
2e-05
p.c.hoek@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
docent praktische theologie

Onderzoek

Het onderzoek spitst zich toe op het terrein van de vakken pastoraat, homiletiek en – momenteel – met name op dat van de liturgiek. Dit behelst een onderzoek naar de bronnen van de gereformeerde liturgische traditie. Het bronnenonderzoek zal verbonden worden met een empirisch onderzoek van de liturgische praxis van kerkelijke gemeenschappen die de gereformeerde traditie in de 21e eeuw representeren. Op langere termijn moet het resulteren in een uitvoerige publicatie.

Onderwijs

Binnen het programma zoals dat aangeboden wordt door het Hersteld Hervormd Seminarie verzorg ik de modules: Inleiding Praktische Theologie, Pastoraat, Liturgiek, Homiletiek, Catechetiek en Gemeenteopbouw.

Recente publicaties

  • Leven in de schaduw van de dood. Het bijstaan van ernstig zieken en stervenden, Houten: Den Hertog 2009.
  • ‘Melchior Leydecker (1642-1721). Reformed scholasticism of a catholic character in Calvin’s footsteps’, in A.J. Beck en W. de Boer (eds.), The Reception of John Calvin and His Theology in Reformed Orthodoxy, Church History and Religious Culture, W. Janse en W.J. Buisman (eds.), Brill Leiden, 91.1-2 (2011), 193-201.
  • ‘Melchior Leydecker. Theoloog en vrome in een Zeeuws decor’, in C.J. Meeuwse (eindredactie), Nooit uitgereformeerd. Acht lezingen over de Nadere Reformatie in Zeeland als blijvende bron van inspiratie, Nieuwdorp/Nunspeet 2012, 117-140.
  • Melchior Leydecker (1642-1721). Een onderzoek naar de structuur van de theologie van een gereformeerd scholasticus, Amsterdam: VU University Press 2013.

CV

Pieter Cornelis (Peter) Hoek (1971) is in 1991 begonnen met de theologiestudie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1998 rondde hij zijn doctoraalexamen af (cum laude), met als hoofdvak de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme en als bijvak dogmatiek. In 2013 promoveerde hij bij prof.dr. A. van de Beek op een theologiehistorische studie op het vlak van de scholastieke theologie.

Op 2 mei 1999 werd hij bevestigd als predikant in de hervormde gemeente te St. Annaland. Van oktober 2008 tot november 2012 diende hij de hersteld hervormde gemeente te Hoevelaken-Nijkerkerveen e.o.

In 2005 werd hij door de Generale Synode van Hersteld Hervormde Kerk benoemd als parttime docent voor het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met ingang van 1 november 2012 heeft hij een fulltime aanstelling gekregen.

Op 14 oktober 1993 trad hij in het huwelijk met Elizabeth Jacoba (Elza) van Wezel. Samen hebben zij drie dochters en twee zonen.

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017