drs. B.L.F. KamphuisDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

PhD-student Nieuwe Testament

Aanwezigheid

Onregelmatig.

Onderzoek

Ik houd me bezig met de conjectuurkritiek van het Nieuwe Testament. Iemand die een conjectuur maakt, stelt dat op een bepaalde plek in een oud geschrift de oorspronkelijke woorden verloren zijn gegaan in het proces van overschrijven – en poogt door redenering deze oorspronkelijke woorden terug te vinden. Hoewel deze techniek al eeuwen gebruikt wordt voor antieke geschriften, heeft de toepassing ervan op het Nieuwe Testament altijd verzet opgeroepen. Toch heeft dit vele geleerden van Erasmus tot op de dag van vandaag er niet van weerhouden dit te doen. Aan de VU bestudeer ik samen met Silvia Castelli, Jan Krans en Bert Jan Lietaert Peerbolte de fascinerende geschiedenis van de conjectuurkritiek van het Nieuwe Testament. Ik richt me daarbij op twee Nederlandse geleerden uit de negentiende eeuw, Jan Hendrik Holwerda (1805-1886) en Jan Willem Straatman (1825-1881).

CV

2011-heden: PhD-student Nieuwe Testament aan de VU

2008-2011: Docent Godsdienst en Klassieke Talen aan het Dockingacollege in Dokkum / Master Godsdienstleraar aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle (afgerond)

2001-2008: Theologie (6-jarig) aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen, met specialisatie Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen (cum laude afgestudeerd)

1999-2001: Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (propedeuse cum laude)

Onze weblog:

http://vuntblog.blogspot.com