em. prof. dr. M.C. (Martin) de Boer / em. prof. dr. Martinus C. de Boer -- (Nederlands/English)

+31 20 59 84147
2e-05
m.c.de.boer@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar Nieuwe Testament / Position: Professor of New Testament

Onderzoek / Research Areas

 

De brieven van Paulus / The Letters of Paul

De geschriften van Johannes / The Johannine Writings

De geschiedenis van het vroegste christendom / The History of Earliest Christianity

Het Jodenchristendom / Jewish Christianity

Current Major Project:  a commentary on the Gospel of John for the ICC series in Great Britain. 

 

 

Onderwijs / Teaching

 

Het Nieuwe Testament / The New Testament

 

 

Selectie publicaties / Selected Publications

 • GALATIANS: A COMMENTARY. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2011. 461 pp. 
 • Johannine Perspectives on the Death of Jesus. Contributions to Biblical Exegesis and Theology 17. Kampen, The Netherlands:  Kok Pharos, 1996. 360 pp.
 • The Defeat of Death. Apocalyptic Eschatology in 1 Corinthians 15 and Romans 5. Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series, Vol. 22. Sheffield, 1988. 278 pp.
 • Editor, From Jesus to John. Essays on Jesus and New Testament Christology. Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series, Vol. 84. Sheffield, 1993. 363pp.
 • “The New Preachers in Galatia: Their Identity, Message, Aims, and Impact,” in Riewerd Buitenwerf, Harm W. Hollander, and Johannes Tromp, eds., Jesus, Paul, and Early Christianity. Studies in Honour of Henk Jan de Jonge. Supplements to Novum Testamentum 130. Leiden: Brill, 2008. Pp. 39-60.
 • “Johannine History and Johannine Theology: The Death of Jesus as the Exaltation and the Glorification of the Son of Man”, in G. Van Belle, The Death of Jesus in the Gospel of John. BETL 200. Leuven: Leuven University and Peeters, 2007. Pp. 293-326.
 • "The Meaning of the Phrase ta stoicheia tou kosmou in Galatians", New Testament Studies 53 (2007) 204-224.
 • “Paul’s Use and Interpretation of a Justification Tradition in Galatians 2.15-21”, Journal for the Study of the New Testament 28.2 (2005) 189-216.
 • “Jesus’ Departure to the Father in John:  Death or Resurrection?” in G. Van Belle, J.D. van der Watt, P. Maritz, eds., Theology and Christology in the Fourth Gospel. BETL 184. Leuven: Peeters & Leuven University Press, 2005. Pp. 1-20.
 • “Paul and Apocalyptic Eschatology”, in Bernard McGinn, John J. Collins, en Stephen J. Stein, eds., The Continuum History of Apocalypticism. New York: Continuum, 2003. Pp. 166-194.
 • “The Depiction of “the Jews” in John’s Gospel:  Matters of Behavior and Identity”, in R. Bierenger, D. Pollefeyt, en F. Vandecasteele Vanneuville, eds., Anti Judaism and the Fourth Gospel.  Louisville KY:  Westminster John Knox, 2001. Pp. 141 157.

CV

English below

M.C. (Martin) de Boer (Amsterdam, 1947) studeerde theologie aan Brown University in Providence, Rhode Island (V.S.) en aan het Union Theological Seminary in New York City. Onder de begeleiding van J.L. Martyn is hij daar gepromoveerd op een proefschrift over de apocalyptische theologie van de apostel Paulus (1983). Hij is universitair docent Nieuwe Testament geweest aan het Princeton Theological Seminary in New Jersey (1983-1990). Daarna was hij universitair docent Bijbelwetenschappen aan de University of Manchester in Engeland waar hij ook universitair hoofddocent Bijbelwetenschappen is geworden (1990-1997). Sinds 1 januari 1998 is hij hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds september 2007 directeur van het Amsterdam Centre for New Testament Studies. Professor de Boer is lid van de Society of Biblical Literature (V.S.), de Catholic Biblical Association of America (V.S.), de British New Testament Society (V.K.), de Studiosorum Novi Testamenti Conventus (Nederland), het Center of Theological Inquiry (Princeton), het VU Institute for the Study of Religion, Society, and Culture (Nederland), en de Studiorum Novi Testament Societas (internationaal) waar hij momenteel secretaris van is (tot en met 2015). Hij heeft de afgelopen jaren in de redactieraden gezeten van het Journal for the Study of the New Testament, New Testament Studies (ex officio), en Ephimerides Theologicae Lovaniensis.

Martinus C. de Boer is a native of Amsterdam (1947). He majored in religious studies at Brown University (Providence, RI) and theology & ethics at Union Theological Seminary (New York). Under the supervision of J. Louis Martyn he wrote a doctoral dissertation at Union Seminary on the apocalyptic theology of Paul (Ph.D., 1983). He was Assistant Professor of New Testament at Princeton Theological Semianry in New Jersey from 1983 to 1990. From 1991 to 1997, he taught at the University of Manchester, England, first as Lecturer in Biblical Studies and then as Senior Lecturer in Biblical Studies. He has been Professor of New Testament at VU University Amsterdam since 1998. Professor de Boer is a member of the Society of Biblical Literature, the Catholic Biblical Association, the British New Testament Society, Studiosorum Novi Testamenti Conventus (The Netherlands), the Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ, the VU University Institute for the Studyt of Religion, Society, and Culture, and Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS, Society for New Testament Studies), of which he is momentarily the secretary (until 2015). He has served on the editorial boards of the Journal for the Study of the New Testament, New Testament Studies (ex officio), and Ephimerides Theologicae Lovaniensis.

Website