dr. Mohamed AjouaouDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

dr. Mohamed Ajouaou, foto
+31 20 59 84127
2e-05
m2.ajouaou@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Universitair docent Islam, coördinator

Extra contactgegevens

E-mail: majouaou@hotmail.nl

Persoonlijke website: www.mohamed-ajouaou.com.

Aanwezigheid

Op maandag. Verder op afspraak. Bereikbaar per email.

Onderzoek

Du’a. Over symboliek, kracht en kwetsbaarheid  van een niet canoniek gebed in de islam.

Onderwijs

Als UD bijdragen aan BA- en MA-modulen. Specialisaties en aandachtsgebieden:

 • Islamitische theologie ('ilm al-kalām).
 • Politieke theologie
 • Islamitisch sociale leer
 • Islamitische filosofie 
 • Begeleiden scripties

 

Als coördinator Centrum voor Islamitische Theologie

 • Sectieleider
 • Bestuur en management

 

Recente publicaties

 

 • 2011. Islam in Nederland. Theologische bijdragen in tijden van secularisering. Mohamed Ajouaou, Erik Borgman en Pim Valkenberg (red.), Boom, Amsterdam.
 • 2010. 'Zakāt en sadaka, meer dan een aalmoes', in: Erik Sengers en Bart Koet (red.): Chesed, diaconie, caritas, zakaat. 'Zorg voor de naaste' in Jodendom, Christendom en Islam, Eburon, Delft.
 • 2010. Imam achter tralies. Casestudie naar islamitisch geestelijke verzorging in Nederlandse penitentiaire inrichtingen met bouwstenen voor een beroepsprofiel (proefschrift). Pamac, Groningen.


Zie voor een uitgebreide lijst van publicaties, functies en maatschappelijke activiteiten de persoonlijke website.

CV

Mohamed Ajouaou, geboren op 21 mei 1968 te Beni Said (Marokko), Nederlands staatsburger van Marokkaanse afkomst, getrouwd en vader van drie kinderen.

Functies

 • 2012 (1 september) - heden. Coördinator Centrum voor Islamitische Theologie, Vrije Universiteit.
 • 2011- heden. Universitair docent islam, Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • 2007- heden. Hoofd Islamitische geestelijke verzorging, lid van het management team Dienst Geestelijke Verzorging, ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • 2006-2007. Senior beleidsmedewerker religie en integratie bij het Ministerie van Justitie.
 • 1998-2006. Senior adviseur bij de provinciale steunorganisatie Zet Brabant.
 • 1997. Docent levensbeschouwelijke vorming aan het Coenecoop College in Waddinxveen.

Opleidingen

 • 9 juni 2010. Doctoraat in Religiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
 • 1997. Postdoctorale lerarenopleiding opleiding. Eerstegraads lesbevoegdheid Bijbelkennis en Cultuurgeschiedenis van het christendom  aan de Universiteit Utrecht.
 • 1996. Doctoraal Theologie aan de faculteit Godgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.
 • 1992. Testimonium voortentamen Nederlandse taal, Universiteit Utrecht. Toegang tot het wetenschappelijk onderwijs in de Nederlandse taal.
 • 1990. Diplome des etudes universitaire generale Filosofie, Universiteit Fes, Marokko. In 1991 het derde jaar succesvol afgerond.
 • 1988. Baccalaureaat, Moderne letteren, Lycée Al Matar, Nador.

In de media


Interviews

2013. Debat 'Wat zijn Moslims?' georganiseerd door The Muslim World-Making Research semirar aan de VU, 31 januari. Over het rapport van het SCP. Lee hier voor meer informatie.
2012. Radio AmsterdamFM.nl: Vraagtekens bij onderzoek naar godsdienstbeleving moslims (interview), 13 november.
2012. Schepper&CO radio 5 (NCRV), debat met Hans Crebas en Yassin Elforkani over “Peacekeeping in Nederland’ en het rapport van het SCP 'Moslim in Nederland', 11 november, 14.00 - 14.30 uur.
2012. Boekbespreking 'Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen' van Gert-Jan Segers en Marten de Vries, 19 maart.

2012. Boekbespreking 'Overal Adam en Eva' van Minekke Schipper, 15 maart. Zie ook hier.

2012. Deelname aan la 18e édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) Casablanca,rondetafelgesprek over islam in Nederland.

2011. Imams achter de tralies (interview), Ad Valvas (p. 6), 22 december.
2011. 'Kerst is zeker een issue onder moslims' (interview), tijdschrift Perspectief, december.
2011. Deelname aan het symposium ‘Terug of voorwaarts? Naar een verdraagzamer Nederland. Met de compassie als kompas’, Museumpark Oriëntalist Nijmegen, 28 november.
2011. Interview http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=6492, 22 augustus.
2011. Volzin, Mohamed Ajouaou beste moslimtheoloog, 5 augustus.
2011. Zin, 'Het houdt niet allemaal ineens op', januari.
2010. Nieuwemoskee.nl, 'Gevangenisimam heeft te maken met individuen, niet met tradities', 21 juli.
2010. De Volkskrant, 'Bruggen bouwen in de bak', 19 juli.
2010. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 'Van freelance imam naar professioneel islamitisch geestelijk verzorger', nummer 58, juni.
2010. Nederlands Dagblad, 'Pastoraat buiten de moskee', 4 juni.
2010. Eindhovens Dagblad, 'Migranten blijven in eigen nest hangen', 26 mei.
2008. C.V Koers getiteld: 'Debat: is een westerse islam mogelijk'?, januari.
2007. Nederlands Dagblad, 'Op weg naar een beter leven', 26 oktober.

Radio en televisie (recent)


2013. NTR tv Imam achter talies, Nederland 2. Te zien via uitzending gemist.

2012. Radio Dichterbij Nederland, over religie in het publieke domein, 21.00 uur, 24 december.

2012. Radio www.dichtbijnederland.ntr.nl, 19.00- 20.00 uur, 11 september.

2011. Radio Villa VPRO, over vergeving, 15.00 - 16.00 uur, 25 april.
2010. Omroep Brabant, over het boek Imam achter tralies, 29 mei.
2010. Radio 1, Dat is de dag, over het boek Imam achter tralies, 26 mei

Relevante nevenwerkzaamheden

Heden

 • 2011,- . Lid Raad van Advies Diversiteitsland (onbezoldigd).
 • 2007-heden. Hoofd Islamitisch geestelijke verzorging (bezoldigd).

 

Verleden (onbezoldigd)

 • 2008-2011. Lid van de Commissie Religie in het Publieke Domein (Forum).
 • 2005-2011. Bestuurslid van Diwane (diwane.nl).
 • 2005. Lid Adviescommissie Imamopleidingen, Ministerie van Justitie. Deze commissie adviseerde de overheid over de subsidiëring van initiatieven tot een imamopleiding in Nederland.
 • 1999-2003. Bestuurslid Stichting Islamitisch Hoger Onderwijs (SIHO). SIHO verkende de mogelijkheden van Nederlandse Universiteiten in het kader van de ontwikkeling van een islamitische/theologische opleiding.

Nevenwerkzaamheden

KU Leuven - Docent module Islamitische geestelijke zorg Leuven, 01 februari 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017