em. prof. dr. A. van de Beek

prof. dr. A van de Beek, foto
Hoogleraar Symboliek

Aanwezigheid

Sabbatical

Onderzoek

Het huidige oproject richt zich op de ecclesiologie: de kenmerken van de kerk (eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit), de relatioe van de kerk tot samneleving en staat,  de 'bewakende' instrumenten (canon, credo en ambt). De ecclesiologie staat in het kader van de leer van de heilige Geest. Het project moet uitmonden in een monografie als vierde deel van de serie ' Spreken over God, gepland in 2010.

Onderwijs

Uitsluitend PhD-studenten.

Recente publicaties


2008

  • 'Christian Identity is Identity in Christ', in E. Van der Borght (ed.), Christian Identity (Studies in Reformed Theology 16), Leiden-Boston/ Brill,  17-30.
  • 'Jesus and the Church as Vulnerable Strangers, JRT (3): 255-265.
  • ‘Waren Judas en Thomas gnostici?’ in HTS 64 (1): 395-413.
  • God doet recht: Eschatologie als christologie, Meinema, Zoetermeer, 444 pp.


2007

  • ‘Every foreign land is their native country, and every land of birth is a land of strangers’ in Journal of Reformed Theology 1, 178-194.


2006

  • ‘Beyond the unfounded optimism of equity’ in: E. Van der Borght (ed), Affirming and Living with Differences (SRT 12), 147-160.
  • ‘Credimus in Ecclesiam’ in S. Füsti-Molnár, Genius Loci, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 2006, 17-39.
  • ‘Onward Christian Soldiers! Christians in the Army’ in: Acta Theologica 26(1): 165-185.
  • ‘Religion without ulterior motive’ in”E.A.J.G. Van der Borght, Religion without Ulterior Motive (SRT 13),  Brill, Leiden/Boston, 7-20.
  • ‘Reformed Theology in the 21th Century: a Call for Reformation’ in International Journal of Christian Studies 1,1: 35-68.

PhD Supervision

On this page you will find em. prof. dr. van de Beek's realized and current supervision.

CV

Uitgebreid engelstalig CV

In de media

Gevraagd: tegendraadsen - Reformatorisch Dagblad, dinsdag 21 september 2010. Klik hier voor het volledige artikel.

Van de Beek worstelt met God - Reformatorisch Dagblad, zaterdag 18 september 2010. Klik hier voor het volledige artikel.

Leven bij de dag der kleine dingen - Reformatorisch Dagblad, vrijdag 10 september. Klik hier voor het volledige artikel.