dr. Marzouk Aulad AbdellahDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

foto Marzouk Aulad Abdellah
Universitair docent Islamitische Jurisprudentie/Fiqh en Rechtsbronnen/Usūl al-Fiqh

Aanwezigheid

ma t/m vrij

Onderwijs

 • Grondslagen van Fiqh (Usūl al-Fiqh)
 • Islamitische Ethiek en Fiqh I en II (islamitische jurisprudentie)
 • Begeleiding van Bachelor en Masterscripties
 • Islam in Europa

Onderzoek

Dr. Marzouk Aulad Abdellah bereidt een monografie voor over islamitische ethiek en regelgeving in morele kwesties, die in de huidige medische praktijk zijn gerezen. Hij richt zich op de West-Europese context en in het bijzonder op de Nederlandse wetgeving en het discours. Zijn benadering is om te achterhalen hoe de momenteel gangbare traditionele of liberale stellingnamen onderbouwd zijn door de ethiek in de Koran en naar de intenties van de latere klassieke islamitische regelgeving. De resultaten van deze studies in de Arabische bronnen relateert hij aan de discussies vanuit andere levensbeschouwelijke tradities en de Nederlandse wetgeving.

Profiel

Dr. Marzouk Aulad Abdellah (1965) is sinds 2005 als docent Islamitische Jurisprudentie/Fiqh en Rechtsbronnen /Usūl al-Fiqh werkzaam bij het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT). Dr. Aulad Abdellah werd in Marokko geboren en kwam als klein kind naar Nederland. In (1983) vertrok hij naar Cairo, Egypte, om islamitische theologie en het Arabisch aan al-Azhar Universiteit te studeren. In 2004 promoveerde hij (cum laude) aan de Faculteit voor Sharia en Recht aan de al-Azhar-universiteit. Na zijn studie ging hij aan de slag als imam Nederland. Dr. Aulad Abdellah is als imam in verschillende moskeeën in Amsterdam werkzaam geweest. Dr. Aulad Abdellah was nauw betrokken bij de oprichting van de imamopleiding in Inholland waarbij hij tussen 2005-2006 docent was. Dr. Aulad Abdellah is bovendien actief betrokken bij maatschappelijke activiteiten en wordt geregeld gevraagd voor het geven van lezingen over de islam en religieuze en maatschappelijke vraagstukken.

Recente publicaties

2013


2012


2011

 • Aulad Abdellah, M. “Religies en geweld, en het corrigeren van het stereotype van het Westen over de islam” (deel I) (maart 2011). Gepubliceerd in het Arabisch maandblad Rewaq:http://www.waag-azhar.org/archive/13/Default-1.html.
 • Aulad Abdellah, M. “Het corrigeren van het stereotype van het Westen over de islam door middel van humanitaire dialoog”(deel II) (juni 2011). Gepubliceerd in het Arabisch maandblad Rewaq: http://www.waag-azhar.org/archive/13/Default-1.html.
 • Aulad Abdellah, M. “Westerse-islamitische filosofie van de dialoog en de uitdagingen van de moderniteit”(deel I) (oktober 2011). Gepubliceerd in het Arabisch maandblad Rewaq: http://www.waag-azhar.org/magazine/.
 • Aulad Abdellah, M. “Westerse-islamitische filosofie van de dialoog en de uitdagingen van de moderniteit” (deel II) (december 2011). Gepubliceerd in het Arabisch maandblad Rewaq:  http://www.waag-azhar.org/rwaq/19/


2010

 • Aulad Abdellah, M. “Dialoog is onontbeerlijk voor de moslims in het Westen” (Deel I, Serie 9) (oktober 2010). Gepubliceerd in het Arabisch maandblad:http://www.waag-azhar.org/archive/10/Default-1.html.
 • Aulad Abdellah, M. “Dialoog is onontbeerlijk voor de moslims in het Westen” (Deel II, Serie 10) (november 2010). Gepubliceerd in het Arabisch Maandblad Rewaq: http://www.waag-azhar.org/archive/9/Default-1.
 • Aulad Abdellah, M. “Het belang van voortzetting van de dialoog tussen de godsdiensten in de huidige tijd” (mei 2010). Gepubliceerd in het Arabisch maandblad Rewaqhttp://www.waag-azhar.org/archive/9/Default-1.
 • Aulad Abdellah, M. “Toepassing van Imam Ash’ari tussen de geest en de teksten, Koran en traditie van de profeet”, in het Arabisch maandblad: The World Association for al-Azhar Graduates, Research Global Forum 5. 


2009

 • Aulad Abdellah, M. “Moslims bemoeilijken de islam”. In: Het is Cultuur, geloof ik, pp. 125-130. Falsaff Media.
 • Aulad Abdellah, M. “Imams opgeleid in Nederland”. Gepubliceerd op de website Nederlandse Islamitische omroep (NIO): www.Nioweb.nl.


2008

 • Aulad Abdellah, M. “De gerechtvaardigde oorlog in de in de klassieke islam”. Al Nisa, Islamitisch maandblad voor vrouwen, 27, nummer (12), pp. 6-11.
 • Aulad Abdellah, M. “De plichten van de moslims in Nederland”. Gepubliceerd op de website Nederlandse Islamitische Omroep (NIO): www.nioweb.nl.
 • Aulad Abdellah, M. “Een Economische wegwijzer in de Islam”. Gepubliceerd op de website Nederlandse Islamitische omroep (NIO): www.nioweb.nl.
 • Aulad Abdellah, M. “De plichten van de moslims in Nederland”. Gepubliceerd op de website Nederlandse Islamitische omroep (NIO): www.nioweb.nl.  
 • Aulad Abdellah, M. “Imams opgeleid in Nederland”. Gepubliceerd op de website Nederlandse Islamitische omroep (NIO): www.nioweb.nl.  
 • Aulad Abdellah, M. “Shari’a; het leven van de moslim, de Profeet als voorbeeld”. In: Stella el Bouayadi-van de Wetering en Henk Vroom, In het voetspoor van Jezus en Mohammed, Zoetermeer: Minima, 2008.


2007

 • Aulad Abdellah, M. “De rechtvaardige oorlog in de klassieke islam” In: Thijs Jansen, e.a., Burgers en Barbaren, Over oorlog tussen recht en macht: Boom, 2007.

Opleidingen

1999-2004: PhD: Faculteit Sharia en Recht al-Azhar Universiteit Cairo te Egypte.
1995-1999: Doctoraal Examen: Faculteit Sharia en Recht al-Azhar Universiteit Cairo te Egypte.
1990-1994: Master: Faculteit Sharia en Recht al-Azhar Universiteit Cairo te Egypte.
1986-1990: Bachelor: Faculteit Sharia en Recht al-Azhar Universiteit Cairo te Egypte.
1983-1986: Islamitisch Voorgezet Onderwijs: al-Azhar Universiteit Cairo te Egypte. (Excellent).

Overige activiteiten

Intern

 • Lid geschiktheidcommissie Vrije Universiteit Amsterdam en het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT).
 • Lid van de opleidingscommissie Faculteit der Godgeleerdheid VU-CIT.
 • Lid Islamitische Ethische Beraad (alumni) VU-CIT.
 • Lid van Het Centrum voor Religie en Recht VU Vrije Universiteit Amsterdam.


Extern

 • Sinds 2001 lid van de denktank Islamic Educational, Scientific and CulturalOrganization (ISESCO), Rabat, Marokko.
 • Sinds 2002 lid van de Liga van Islamitische universiteiten.
 • Sinds 2008 lid van de Marokkaanse Raad van de geleerden in Europa.
 • Sinds 2008 lid van The world association for al-Azhar graduates in Egypte.

Sociale Media

Facebook: http://nl-nl.facebook.com/marzouk.auladabdellah

Linkedin: http://nl.linkedin.com/pub/marzouk-aulad-abdellah/18/142/760