prof. dr. A. (Alfons) Brüning

foto Alfons Brüning
+31 20 59 83577
2e-05
a.bruning@pthu.nl
protestantse theologische universiteit ( systematische theologie genderstudies )
Bijzonder hoogleraar Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa

Alfons Brüning werd in 1967 geboren in Beckum, Westfalen, Duitsland. Hij studeerde moderne en Oost-Europese geschiedenis en slavistiek in Münster, Freiburg en Berlijn. Hij focusseerde zijn studies steeds meer op religie, theologie en kerkgeschiedenis in Europa, met een zwaartepunt in Oosteuropa (vooral Polen, Oekraïne, Rusland). In 2005 promoveerde hij aan de Freie Universität Berlin op zijn proefschrift Unio non est unitas over tolerantie en konfessionalisering in Polen- Litouwen in de 16e en 17e eeuw. Tijdens zijn studies en promotie werkte Brüning mee aan het lexicon Theologie und Kirche en de Geschichte des Christentums bij de uitgeverij Herder in Freiburg. Van 2005-2007 verrichtte hij post doctoraal onderzoek aan het Oecumenisch Instituut te Münster op het gebied van Orthodoxie en Vredesonderzoek. Van 2008-2012 coordineerde hij het project Old Borders and New Frontiers - the Orthodox churches and the European Integration voor het Instituut voor Oosters Christendom waar hij al sinds 2007 als universitair docent werkzaam is. Sinds februari 2012 bekleedt Alfons Brüning de bijzondere leerstoel Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa aan VU (Amsterdam) en PThU (Amsterdam/Groningen). 24 januari 2013 sprak hij zijn oratie Andere mensenrechten? De waardigheid van de mens in het perspectief van de Oosters-christelijke theologie uit ter gelegenheid van de aanvaarding van deze leerstoel. In pdf vorm kunt u de oratietekst nalezen.