Bindend studieadvies (BSA)

Het BSA betekent dat je in het eerste jaar van je bacheloropleiding een bepaald aantal studiepunten moet halen en eventueel een of meerdere specifieke vakken. We noemen dit de BSA norm. In de opleidings- en examenregeling (OER) van je opleiding vind je de exacte norm. Lukt het je niet om aan de norm te voldoen, dan mag je deze opleiding aan de VU niet voortzetten en je gedurende drie opeenvolgende jaren niet opnieuw inschrijven voor deze opleiding. Dit geldt ook voor een andere opleiding aan de VU die het eerste jaar met deze opleiding gemeen heeft. Indien je studievertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden kun je via het onderstaande formulier uitstel van het Bindend Studieadvies (BSA) aanvragen. Dit houdt in dat je verlenging aanvraagt van de periode waarbinnen je het vereiste minimum aantal studiepunten van jouw opleiding moet halen. Als je je vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding ontvang je geen bindend studieadvies. Per 14 juni 2016 is er in het tweede jaar geen sprake meer van een bindend studieadvies, behalve wanneer je op basis van persoonlijke omstandigheden uitstel hebt gekregen. In dat geval verschuift het BSA naar het volgende jaar. 

Als dat niet lukt door bijzondere omstandigheden kun je bij de BSA-commissie een verzoek tot uitstel BSA aanvragen.

Ook in geval van inschrijving voor meerdere opleidingen tegelijkertijd is het bindend studieadvies van toepassing op voltijdstudenten van de BA Theologie en de BA Religiewetenschappen.

Vrijstellingen

Heb je bij een andere opleiding van een erkende universiteit modules behaald die voldoende overeenkomen met modules van de bachelor van deze faculteit én heb je een positief bindend studieadvies gekregen? Dan kun je bij de Examencommissie een verzoek tot vrijstelling indienen. Als je bij deze andere opleiding een negatief bindend studieadvies hebt gekregen, worden geen vrijstellingen verleend. Vrijgestelde modules tellen mee bij het vaststellen voor de norm van het bindend studieadvies.

Uitschrijven vóór 1 februari

Als je in het eerste jaar van inschrijving vóór 1 februari uitschrijft, krijg je in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving voor de betreffende opleiding wordt voor deze regeling beschouwd als je eerste inschrijving.