Bacheloropleidingen Faculteit Religie en Theologie

Godsdiensten en de botsing tussen (geloofs)culturen bepalen steeds meer de (politieke) agenda in Nederland. Ook berichten de media er dagelijks over. Er is dan ook behoefte aan mensen die hebben nagedacht over het verschijnsel geloof en die alles weten over een bepaalde religie. Mensen die op beleidsniveau of in het onderwijs of in de media met het onderwerp bezig zijn. Het goede carrièreperspectief voor theologen blijkt ook uit arbeidsmarktonderzoek

Aanmelden voor 1 juni
Let op: voor de bacheloropleidingen dien je je voor 1 juni aan te melden in Studielink!

De bacheloropleidingen hebben een verplichte Matchingsdag. Meer informatie over VU-Matching.

Theologie en Religiewetenschappen
De Faculteit Religie en Theologie heeft twee bacheloropleidingen: Theologie en Theology and Religious Studies (Engelstalig). Binnen de bachelor Theologie kun je kiezen tussen Godgeleerdheid (met Grieks en Hebreeuws) en Algemene Godgeleerdheid. De bachelor Theology and Religious Studies biedt drie variabele tracks aan.Bacheloropleidingen Religie en Theologie
Theologie afb kleinTheologie
Geloof in de zekerheid van een God. Leer van de geschiedenis van het geloof. Wat bezielt de wereld?
AFB BA TRS klein

Theology and Religious Studies
Gain a solid foundation in the principles of religions and theology

De bacheloropleiding Theologie wordt gezamenlijk gegeven door de VU en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Beide instellingen verzorgen de helft van het onderwijs in deze bachelor. De universiteiten willen met deze opleiding theologen opleiden in de protestantse traditie van theologie beoefening, met specifieke aandacht voor de wisselwerking tussen religie en maatschappelijke en culturele contexten.

De minoren in het onderwijsaanbod bieden bovendien de mogelijkheid om je inhoudelijk te specialiseren of je voor te bereiden op een researchmaster of het onderwijs.

Verplichte Taaltoets Nederlands voor alle eerstejaars bachelorstudenten
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.

Lees meer over de Taaltoets Nederlands.

Functiebeperking
De VU vindt passend onderwijs belangrijk en biedt ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben.