Projecten

Silvia Castelli en Bart Kamphuis brengen belangrijke perioden van de geschiedenis van de conjecturaalkritiek in kaart. De eerste houdt zich bezig met periode rond 1750, toen het probleem van de tekst van het Nieuwe Testament  voor het eerst in zijn volle omvang duidelijk werd. De tweede bestudeert de tweede helft van de negentiende eeuw, toen vooral in Nederland radicale voorstellen gedaan werden voor tekstaanpassingen. Jan Krans beschrijft een algemenere geschiedenis van de tekstvoorstellen en hun achtergronden. De projectgroep als geheel verzorgt een uitgebreide database met nauwkeurig gedocumenteerde conjecturen. Deze database zal op verschillende wijzen beschikbaar komen in internetapplicaties, en onder meer worden verbonden met de standaardedities van het Nieuwe Testament die in Münster, Birmingham etc. tot stand komen (Editio Critica Maior en digitale Nestle-Aland).