Conjecturaalkritiek van het Nieuwe Testament

In hun zoektocht naar de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament gaan geleerden vaak al puzzelend te werk. Welke tekstvariant uit de handschriften lijkt het meest aannemelijk, heeft de oudste papieren, de beste getuigen? En als geen handschrift uitkomst lijkt te bieden, gissen ze soms hoe de tekst moet luiden. Dit laatste onderdeel van hun werk, de zogeheten conjecturaalkritiek, is niet onomstreden: mensen grijpen dan immers in in een voor velen heilige tekst. Tegelijk heeft zij een lange, vruchtbare geschiedenis vanaf Erasmus (en zelfs daarvoor) en bewijst zij herhaaldelijk haar waarde.

Conjecturaalkritiek is multidisciplinair en raakt de omgang met heilige teksten, de receptiegeschiedenis van de bijbel, de kerk- en cultuurgeschiedenis en de editiewetenschap. Een alomvattend conjecturaalkritisch onderzoek van de tekst van het Nieuwe Testament is al tientallen jaren één van de desiderata van de bijbelwetenschappen.

In het Entity Relation Diagram hieronder zijn deze relaties gevisualiseerd.

Entity Relation Diagram