Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion

In het Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion doen (praktisch-)theologen, sociaal-wetenschappers en ethici onderzoek doen naar de morele en religieuze praktijken van individuen en (geloofs)gemeenschappen. Het onderzoek is georganiseerd rond drie velden: cultures, communities en care. Onder cultures valt bijvoorbeeld een onderzoeksproject over virtuele zingeving waarin docenten en studenten samen verkenning hoe online religion zich ontwikkelt. Bij communities gaat het onder meer om onderzoek naar kerkvernieuwing. Bij Care vinden we onder andere een project over trauma en spiritualiteit.

  • Kijk voor een volledig overzicht van alle projecten en onderzoekers van het centrum op: www.livedreligion.org.

Religious Transformations
Het Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion is gastheer voor het door NWO gesubsidieerde internationale onderzoeksnetwerk ‘Transforming Religious Identities and Communities at the Intersection of the Rural, Urban, and Virtual. Met elf onderzoeksgroepen uit zes landen werken de onderzoekers samen rond thema’s als religieuze diversiteit, religieus leiderschap, en duurzame gemeenschappen.