Coronavirus: updates en veelgestelde vragen

Laatste wijziging op woensdag 14 oktober: een update over de nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

14-10-2020 | 17:15

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

------------- 

VU-CAMPUS IN CORONATIJD
Onderstaande flyers geven een overzicht van de regels die momenteel gelden op de campus voor bezoekers, medewerkers en studenten. Uitgebreide protocollen voor onder meer het geven van onderwijs en onderzoek staan gepubliceerd op VUnet.

Beeld campusprotocol - welkom op de VU
Bezoek aan de VU
Beeld campusprotocol - Werken op de VU
Werken op de VU
Beeld campusprotocol - Studeren aan de VU
Studeren aan de VU

-------------

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatsen hier updates als deze het onderwijs, onderzoek en werken op de VU raken.

-------------  

UPDATE: WOENSDAG 14 OKTOBER - 17.15 UUR  

De afgelopen weken stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus hard en neemt de druk op het zorgsysteem weer toe. De Rijksoverheid heeft daarom een gedeeltelijke lockdown afgekondigd om de zeer snelle verspreiding van het virus terug te dringen. Er zal vooralsnog voor de onderwijssector weinig veranderen en kan het geplande onderwijs op de campus door blijven gaan.

We hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid in het sneller terugdringen van het aantal besmettingen. En daarom doen we een zeer dringende oproep aan onze medewerkers en studenten om thuis te studeren en te werken, tenzij het écht niet anders kan. Het is belangrijk dat ons onderwijs door kan blijven gaan en dat onze docenten en onderwijsondersteuners die hiervoor nodig zijn veilig hun werk kunnen doen.

De nieuwe maatregelen gaan vandaag om 22:00 uur in en zijn in elk geval de komende twee weken van kracht, en mogelijk nog langer.

Draag een mondkapje in de universiteitsgebouwen
Vanaf 22:00 uur vandaag geldt ook op de VU: draag een niet-medisch mondkapje als je je verplaatst in de VU-gebouwen. Het is daarbij belangrijk dat je het mondkapje op de juiste manier draagt. Op het moment dat je gaat zitten, in een collegezaal of achter je bureau, mag je het mondkapje af doen. Ook met een mondkapje op moet je 1,5 meter afstand blijven houden! De basisregels blijven ook gewoon gelden.

Geplande onderwijsactiviteiten gaan door
Voor het onderwijs blijft de 1,5 meter afstandsregel gelden en niet de maximum groepsgrootte van 30 personen. Indien door omstandigheden het geplande onderwijs op de campus toch online gegeven moet worden, worden studenten hierover geïnformeerd via Canvas. Studenten die ook onderwijs volgen aan andere instellingen dan de VU, worden geadviseerd om de informatie van beide onderwijsorganisaties in de gaten te houden. Voor het geplande onderwijs hebben studenten geen reisbeperkingen om naar de campus te komen.

Studeren op de campus
Voor studenten die vanwege hun thuissituatie niet vanuit huis kunnen studeren en tentamens kunnen maken, zijn er studie- en tentamenplekken beschikbaar. Kijk voor informatie op vu.nl/thuisstuderen. Kun je wél thuis studeren, dan doe je dat ook thuis en kom je niet naar de VU.

Werken en onderzoek op de campus
Er wordt opnieuw een dringend opgeroepen om thuis te werken. Werk thuis tenzij het écht niet anders kan. Alleen voor locatiegebonden werk, zoals het geven en ondersteunen van onderwijs en het doen van noodzakelijk onderzoek, mag je naar de campus komen. 

Bijeenkomsten en evenementen
Alle promoties vinden vanaf aanstaande maandag 19 oktober online plaats. De Pedel neemt hierover contact met de betrokkenen. Klik hier voor meer informatie en het protocol. De plechtigheden die nog gepland staan op 15 en 16 oktober vinden plaats zoals eerder met de Pedel is afgesproken.

Ook oraties worden vanaf maandag 19 oktober online gegeven en afscheidsredes worden uitgesteld. De komende vier weken zijn er ook geen fysieke diploma-uitreikingen.

Faciliteiten op de campus
De impact van de nieuwe maatregelen op niet-onderwijs gerelateerde voorzieningen op de campus van universiteiten, zoals eet- en drinkgelegenheden en sportcentra, wordt nog in kaart gebracht. Nadere informatie hierover volgt op een later moment.

Informatie voor Geneeskunde, ACTA en Bètafaculteit
Ben je student aan de Faculteit der Geneeskunde? Kijk dan op de facultaire website. Voor masterstudenten en medewerkers van de Faculteit der Geneeskunde gelden de richtlijnen en informatie van Amsterdam UMC op Tulpintranet. Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet. Studenten aan de Bètafaculteit vinden de richtlijnen die voor hen gelden op VUnet.

-------------

UPDATE: VRIJDAG OKTOBER - 16.00 UUR

Afgelopen woensdag heeft Minister-president Mark Rutte een dringende oproep gedaan om in publieke binnenruimten mondkapjes te dragen. De richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in het onderwijs zijn inmiddels uitgewerkt en voor universiteiten verandert er niets. Mondkapjes worden niet verplicht voor het hoger onderwijs en er is ook geen dringend advies vanuit het ministerie om mondkapjes te dragen binnen universiteiten.

Mondkapje blijft een persoonlijke keuze
Aansluitend op het landelijk beleid, verandert er op de VU daarom niets. Het dragen van een mondkapje binnen de VU blijft een persoonlijke keuze. Het staat studenten en medewerkers vrij om een mondkapje te dragen op de campus en we respecteren ieders keuze hierin. Als je voor het dragen van een mondkapje kiest, dan moet je nog steeds 1,5 meter afstand houden. Het dragen van een mondkapje vervangt de 1,5 meter-regel niet.

Studenten en medewerkers Amsterdam UMC en ACTA
Ben je student aan de Faculteit der Geneeskunde VU? Kijk dan op de facultaire website. Voor masterstudenten en medewerkers van de Faculteit der Geneeskunde VU gelden de richtlijnen en informatie van Amsterdam UMC op Tulpintranet. Voor studenten en medewerkers van ACTA gelden de richtlijnen en informatie op ACTAnet.

-------------

UPDATE: VRIJDAG OKTOBER - 11.30 UUR

Studentenuitwisseling tweede semester
Het College van Bestuur heeft de procedure voor studentenuitwisseling in het tweede semester vastgesteld. Door de mondiale ontwikkelingen omtrent het coronavirus met de daarbij horende reisbeperkingen en gezondheidsrisico’s, heeft het CvB besloten om het fysieke uitwisselingsprogramma  voor het tweede semester van 2020-2021 volledig te annuleren. De vooruitzichten bieden weinig hoop dat de situatie zodanig positief zal veranderen dat er studentenuitwisseling mogelijk zal zijn. 

Indien een virtuele uitwisseling bij een buitenlandse partner voor het tweede semester een optie is, zal de uitgaande student hierover worden ingelicht. Tevens wordt er gewezen op mogelijkheden voor (online) Summer Schools bij partner universiteiten. Dit tijdige besluit geeft de VU studenten voldoende tijd om een alternatief voor het aankomende semester te vinden. Meer informatie vind je op VUnet.

Het Semester in Amsterdam programma (fee-paying exchange) is niet geannuleerd. Meer informatie vindt u hier.

-------------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer en Coronamelder 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351. Daarnaast heeft het Rijk een app geïntroduceerd die je waarschuwt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona: de CoronaMelder.

GGD informatie voor studenten.
De GGD heeft een website ingericht met informatie over het coronavirus voor studenten. We raden studenten aan om deze pagina te bezoeken. Ze hebben hier ook speciale aandacht voor hoe je om moet gaan met testen en een coronavirus besmetting binnen een studentenhuis.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.