Coronavirus: Tot 1 juni geen activiteiten op de VU-campus

Lees hier de laatste update van donderdag 26 maart.

26-03-2020 | 17:00

Go to English information

GA DIRECT NAAR:
Veelgestelde vragen
Contactpunten
Tips voor thuiswerken
Updates: archief

-----------

UPDATE: DONDERDAG 26 MAART - 17.00 UUR 

Tot 1 juni geen activiteiten op de VU-campus
De VU heeft besloten dat er tot 1 juni geen activiteiten zullen plaatsvinden op de campus. Dat betekent dat alle medewerkers in niet-vitale beroepen tot 1 juni thuis zullen werken en dat studiefaciliteiten tot die tijd niet beschikbaar zijn voor studenten. Met dit besluit wil de VU duidelijkheid scheppen en rust creëren in de vele data die er vanuit de overheid en het onderwijs circuleren.

Studenten: De eerdere aankondiging dat alle colleges en tentamens tot en met 29 juni online worden gegeven, blijft nog steeds van kracht.

Op dit moment gelden de maatregelen van de overheid tot en met 6 april en voor planbare en vergunningsplichtige bijeenkomsten tot 1 juni. Minister-president Rutte heeft aangekondigd dat er op dinsdag 31 maart opnieuw gekeken gaat worden naar de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Mocht dit aanleiding geven om de maatregelen op de VU te wijzigen, dan maken we dit via deze pagina en andere kanalen bekend.  

Promoties
Tot 1 juni zijn er geen fysieke promoties aan de VU. Promoties tot 1 juni zullen online plaats vinden. Promovendi en andere betrokkenen ontvangen daarover later bericht van de Pedel.

Diploma-uitreikingen
Als je bent afgestudeerd zullen wij je diploma opsturen. Het is door de maatregelen helaas niet mogelijk om een diploma-uitreiking te organiseren. Op een later moment gaan we een feestelijke viering organiseren ter gelegenheid van de afstudeerders in deze tijd.

-----------

UPDATE: WOENSDAG 25 MAART - 11.00 UUR

Online college en tentamens tot en met 29 juni 
In overleg met de andere universiteiten heeft de VU besloten om het onderwijs en de tentamens online voort te zetten tot en met 29 juni.

Voor onderwijs en tentamens waar dit niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij practica of vaardigheidstrainingen, wordt gezocht naar oplossingen om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nieuw overheidsbeleid vóór 29 juni activiteiten zoals practica op de campus weer mogelijk maken, dan zullen we deze weer opstarten en de studenten hierover informeren.

Door de omstandigheden komt er veel creativiteit, flexibiliteit en bereidheid bij studenten en medewerkers naar boven. Heel mooi om te zien! Deel vooral jullie ervaringen en help elkaar.

Informatie over online onderwijs via Canvas
Studenten worden via Canvas op de hoogte gehouden door hun docenten over hoe het online onderwijs eruit gaat zien. Mocht je nu nog geen informatie over je vakken hebben, dan zullen docenten dit zo snel mogelijk laten weten.

Voor de docenten is er een Canvaspagina ingericht met informatie over de mogelijkheden voor online onderwijs. Tevens zijn er facultaire contactpersonen beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en is er dagelijks een online spreekuur van 12:00 tot 13:00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op de Canvaspagina.

Verlenging maatregelen
De maatregelen van de overheid voor het hoger onderwijs gelden op dit moment nog tot 6 april. Deze maatregelen gelden ook voor het werken en onderzoek op de VU campus. Over een mogelijke verlenging van deze datum komt binnenkort meer duidelijkheid. Mocht het overheidsbeleid in de komende periode wijzigen, dan informeren wij iedereen via vu.nl/coronavirus over de gevolgen van de wijzigingen voor de activiteiten op de VU.

-----------

UPDATE: MAANDAG 23 MAART - 15.30 UUR

In deze bizarre tijden steekt VU-voorzitter Mirjam van Praag alle medewerkers en studenten een hart onder de riem. Maar er ontstaat volgens Van Praag ook iets moois. “Ik bewonder jullie creativiteit en bevlogenheid voor het vinden van oplossingen voor samen werken, samen studeren en het verzorgen van colleges en tentamens op afstand”. De VU-campus is digitaal geworden!

Je kunt hier haar videoboodschap bekijken. 

Organisatie onderwijs tot aan de zomer
Naast de tentamens die deze week nog worden afgenomen, wordt er ook gekeken naar het resterende onderwijs tot aan het einde van dit collegejaar. We verwachten na morgenmiddag duidelijkheid te kunnen geven over de organisatie van het onderwijs in blok 5 een 6.

Tips voor thuiswerken
Thuiswerken voor een lange periode is voor velen van ons niet leuk, handig of praktisch. Thuiswerken, met of zonder huisgenoten en kinderen om je heen, vraagt om een nieuw ritme en dat brengt uitdagingen met zich mee. Naast je VU-werkplek, mis je in deze periode ook het dagelijkse contact met collega’s. Menselijk contact is erg belangrijk in je werk. En dat kan gelukkig in deze tijd ook heel gemakkelijk digitaal. Kijk voor tips op vu.nl/thuiswerken

-----------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er speciale contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351

Reizen naar het buitenland
Dienstreizen en reizen in het kader van studie, stage en onderzoek naar het buitenland voor de periode tot tenminste 6 april worden door de VU als niet noodzakelijk beschouwd en dienen te worden uitgesteld dan wel geannuleerd. Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office (international@vu.nl). Iedereen wordt geadviseerd de specifieke Q&A voor reizen van en naar het buitenland te raadplegen.

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand