“Repertoires of Resilience”: over veerkracht van een faculteit ten tijde van Corona

Afgelopen 20 mei vond de eerste online facultaire ZOOM-conferentie “Repertoires of Resilience” plaats.

29-05-2020 | 14:49

Aanleiding voor deze conferentie was de vraag hoe de Faculteit Religie en Theologie bij het uitbreken van de Corona-crisis van betekenis zou kunnen zijn – met een specifieke aandacht voor weerbaarheid en veerkracht in een tijd van crisis en de rol van zingevingstradities (religieus, spiritueel en seculier) hierin. Deze conferentie was het eerste wapenfeit van de werkgroep “Resilience in times of crisis”.

Deelname uit heel de wereld
De conferentie bleek een succes. Bijna zeventig mensen die aan de faculteit verbonden zijn, waren aanwezig – waaronder ook PhD studenten uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. De conferentie werd gekenmerkt door een strak online programma met, naast korte presentaties en panelsessies, een aantal ‘ongebruikelijke’ elementen zoals het digitale koffieautomaatgesprek. Een ander nieuw element was de deelname van Rooske Eerden als scribe. Gedurende de conferentie werkte Rooske middels haar generative scribling aan een visuele weergave van wat er op de conferentie werd besproken.

200529 Repertoires of Resilience TEKSTDe conferentie was, voor conferentiebegrippen, behoorlijk activerend. Er werd van alle participanten een bijdrage verwacht: door iets mee te nemen naar de conferentie, door een titel te bedenken tijdens een whiteboardsessie, of door te actief te participeren in de chat. De conferentie was georganiseerd om deelnemers te inspireren om op een creatieve wijze met de thematiek van resilience en crisis aan de slag te gaan: in onderzoek, onderwijs en valorisatie. Daarnaast was er een behoefte om een moment van verbondenheid te creëren, in een tijd waarin we elkaar als collega’s amper zien of spreken.

Thematiek van resilience
In alle presentaties zochten collega’s naar manieren om hun eigen onderzoek aan de thematiek van resilience te verbinden. Daarnaast was er veel ruimte voor persoonlijk contact, met name in de informele breakoutroom sessies. Ter afsluiting ontvingen alle deelnemers de tekening van Rooske als aandenken en aansporing tot verder nadenken over veerkracht.

Academische conferenties zijn niet zelden zeer cognitief, passief en verbaal. Tijdens deze conferentie hadden creativiteit en zintuiglijkheid een duidelijke plaats en lag de focus juist op persoonlijke en actieve betrokkenheid. Op deze wijze werd er niet alleen over veerkracht gesproken maar werd veerkracht ook on- en offline gepraktiseerd.