VU-onderzoeker Pieter Coppens krijgt Veni-beurs van 250 duizend euro

Pieter Coppens krijgt de Veni voor zijn onderzoek getiteld: De wortels van salafistische koranuitleg: het korancommentaar van al-Qasimi.

16-07-2018 | 15:26

Pieter Coppens krijgt de Veni voor zijn onderzoek getiteld: De wortels van salafistische koranuitleg: het korancommentaar van al-Qasimi. De beurs biedt ruimte om drie jaar onderzoek te doen. Coppens richt zich in zijn onderzoek op het ontstaan en de verspreiding van salafistisch korancommentaar, met als centraal figuur de islamitische geleerde Jamal al-Din al-Qasimi (d.d. 1914) uit Damascus en zijn korancommentaar De Schoonheden van Interpretatie (Mahasin al-ta’wil).

Verandering in islamitisch denken
Coppens verwacht dat zijn onderzoek nieuw licht zal schijnen op cruciale veranderingen in het islamitisch denken eind 19e en begin 20e eeuw. Bovendien kan zijn studie deels verklaren waarom de meerduidigheid aan betekenissen die premoderne islamitische geleerden aan de tekst van de koran toeschreven in de moderne tijd als steeds problematischer ervaren werd en ingeruild is voor een grotere intolerantie voor ambiguïteit. Coppens: “Het salafisme is een islamitische stroming die vandaag de dag in maatschappelijke debatten vaak gewantrouwd wordt. Ik zal dan ook middels populariserende artikelen en lezingen over mijn onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisvoorziening die nodig is voor een nauwkeurig maatschappelijk debat.”

Korancommentaar in historisch context
Zijn project bestaat uit 3 delen. Eerst brengt hij de discipline van korancommentaar in kaart in de Levant in de 19e eeuw, en analyseert hij hoe deze in vorm en inhoud verandert door de opkomst van de boekdrukkunst en onderwijsvernieuwingen in de laat-Osmaanse Arabische wereld. Hij plaatst het korancommentaar van al-Qasimi zo in zijn historische context, zowel intellectueel als sociaal en politiek. Ten tweede legt hij zich toe op een nauwkeurige lezing van de uitgebreide introductie van het commentaar, waarin al-Qasimi zijn visie op de correcte methode van koraninterpretatie ontvouwt, en een aantal case studies uit het commentaar zelf waaruit deze methode blijkt. Als derde kijkt Pieter Coppens naar de receptie van al-Qasimi’s korancommentaar in de 20e eeuw, en onderzoekt hij de invloed ervan op de opkomst van een ‘salafistisch hermeneutisch paradigma’, dat in de moderne tijd veel dominanter geworden is dan het historisch geweest is in de islamitische wereld.

180716 Pieter Coppens TekstLoopbaan
Pieter Coppens studeerde Arabische taal en cultuur aan de Radboud Universiteit, promoveerde aan de Universiteit van Utrecht en is nu universitair docent bij het Centrum Islamitische Theologie (CIT) aan de VU. Hij schreef eerder een boek over soefistisch korancommentaar, uitgebracht bij Edinburgh University Press.