De katholiciteit van John Ryland jr, invloedrijke leider onder de Particular Baptists

19-01-2021

13.45

Online

"All Who Love Our Blessed Redeemer"

L.A. Graham

prof.dr. H.A. Bakker, dr. A.R. Cross

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

John Ryland jr. (1753-1825) was een prominente en invloedrijke leider onder de Particular Baptists. Het promotieonderzoek van Lon Graham bestudeert de omstandigheden, de theologie, en de bronnen van Rylands katholieke denken, dat in zijn werk als zichtbare eenheid in Christus en als innige verbondenheid in het leven en de dienst aan Christus in gemeenschappelijkheid tot uitdrukking wordt gebracht. De behoefte aan onderhavig onderzoek blijkt onder meer uit een overzicht van Ryland studies van de afgelopen twee eeuwen, en een beknopte biografie situeert hem in zijn tijd en context en toont het belang van zijn persoon aan.

Zichtbare eenheid
Om te laten zien dat Rylands katholiciteit uitzonderlijk, maar onder Particular Baptists niet ongeëvenaard is, worden in dit onderzoek vier vergelijkbare toonbeelden van een katholieke ingesteldheid in de zeventiende eeuw verkend, te weten die van Henry Jessey, John Bunyan, Broadmead, en de London Baptist Confession (1677). Omdat Rylands katholiciteit zich laat definiëren als zichtbare eenheid die samen in leven en dienst tot uitdrukking wordt gebracht, komt de verscheidenheid aan katholieke praktijken in Rylands leven naar voren in zijn uitvoerige correspondentie en ambtelijke contact met hen die met hem van mening verschilden. Ook de grenzen aan Rylands katholiciteit worden onderkend, die met zijn persoonlijke katholieke beginselen gegeven zijn, en die met name christocentrisch, pneumatologisch en bevindelijk van aard zijn.

Noodzaak tot vereniging
In een wereld die langs veel verschillende lijnen is verdeeld laat Ryland een wijze van verbondenheid zien die hard nodig is. Hoewel zijn katholiciteit, in de tijd waarin hij leefde, beperkt is tot de christelijke wereld, toont hij aan dat het mogelijk is om hardnekkig vast te houden aan je eigen idealen en wereldbeeld, en tegelijk liefde en ook acceptatie te betuigen aan degenen die van mening verschillen. Voorbeelden van dit type zijn in onze tijd hard nodig. Meer specifiek helpt het onderzoek van Graham historici om dit aspect van de baptistengeschiedenis duidelijker te begrijpen. De Particular Baptists van dit tijdperk hebben de reputatie een gesloten samenleving te zijn, maar Ryland laat zien dat dit misschien niet de meest nauwkeurige beoordeling van hen is.

Meer informatie over het proefschrift

 Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA