Lid zijn van het Apostolisch Genootschap is niet meer wat het vroeger was

16-12-2020

11.45

Online

Over apostolisch-zijn gesproken…

F.A. Demeijer

prof.dr. H.C. Stoffels, prof. H.F.J. Horstmanshoff

Faculteit Religie en Theologie

Sociale wetenschappen

Promotie

Op drie thema’s hebben er sinds de oprichting van het genootschap begin jaren vijftig grote veranderingen plaatsgevonden: in de positie van de apostel, het godsbeeld en de gemeenschap. Hierdoor is de beleving van het religieuze karakter van het apostolisch-zijn aanzienlijk veranderd. De manier waarop deze veranderingen beleefd zijn, verschilt per persoon. Het gebruik van sociale generatietheorie helpt om de verschillende verhalen te interpreteren, doordat deze de individuele ervaringen van de deelnemers in de maatschappelijke context plaatst. Hierdoor wordt zichtbaar in welke mate de ontwikkelingen in het Apostolisch Genootschap al dan niet synchroon liepen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Frederique Demeijer.

Gedeeld verleden
Demeijer laat met haar onderzoek zien hoe de apostolische informanten – allemaal unieke mensen met een gedeeld verleden – eigen manieren hebben gevonden om met dit gedeelde verleden om te gaan. Door hun persoonlijke verhalen te analyseren, is er een bredere blik op de apostolische geschiedenis ontstaan. “Mijn onderzoek richt zich op beleefde geschiedenis, dus de manier waarop mensen zich iets herinneren, wat vaak afwijkt van wat er in ‘geschiedenisboeken’ te vinden is. Daarmee schijnt het een nieuw licht op (in dit geval) het verleden van het Apostolisch Genootschap”, aldus Demeijer.

Gesproken geschiedenis
Via ‘oral history’ verzamelde Demeijer unieke data die voor het eerst blootleggen hoe 27 leden van zes sociale generaties de historische ontwikkelingen van het Apostolisch Genootschap in de 20een begin 21e eeuw ervaren hebben. Demeijer: “Ik heb dit onderzocht omdat het Apostolisch Genootschap relatief onbekend is, ondanks dat het momenteel de grootste vrijzinnige geloofsgemeenschap van Nederland is”. Hoewel er verschillende publicaties over de historische ontwikkelingen in het Apostolisch Genootschap verschenen zijn, alsmede een in 2020 verschenen egodocument (Apostelkind, van Renske Doorenspleet), is er maar weinig bekend over hoe deze ontwikkelingen zijn beleefd door de leden en hoe zij de rol van het Apostolisch Genootschap in hun leven ervaren. 

In haar dissertatie toont Demeijer hoe de informanten belangrijke gebeurtenissen en keuzes in hun leven uitleggen aan zichzelf en aan anderen. Daarmee is haar onderzoek relevant voor de studie van oral history en de ontwikkeling van religieuze organisaties in hun relatie tot de maatschappij.

Meer informatie over het proefschrift

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA