Flexibele perceptie over volkeren kleurde Christendom in middeleeuws Engeland

25-05-2020

11.45

Online

Catholics of the English Race

M.A. Adan

prof.dr. H. Amirav, prof.dr. P.J.J. van Geest

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

Ten tijde van de middeleeuwen, werden volkeren en volksidentiteiten in Engeland als rekbaar gezien. Dit leidde tot verschillende manieren om de bevolkingsgroepen van Brittannië (en Europa) in te delen. Deze verschillende inzichten hadden consequenties voor de kerkelijke geschiedschrijving, heiligenverering, liturgie, en de indeling van bisdommen en kerkelijke provincies. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Miriam Adan Jones, die de wisselwerking tussen identiteitsvorming en de theologie van de kerk in Engeland in de achtste eeuw onderzocht, om beter te begrijpen hoe mensen in die tijd dit spanningsveld navigeerden en volkeren een plek binnen de kerk wisten te geven.  

Vorming van nieuwe volkeren
Eerder onderzoek toonde aan dat er in deze tijd een zekere spanning bestond tussen enerzijds de ontwikkeling van nieuwe volksidentiteiten en anderzijds het christelijke geloof in de eenheid van de kerk over de hele wereld. Tegelijkertijd leverden de kerk en de christelijke theologie ook juist een bijdrage aan de vorming van nieuwe volkeren in deze periode. Adan Jones: ‘Door volkeren te zien als gemeenschappen die gekenmerkt werden door gezamenlijke bekering, verering, of kerkelijke structuren, kon men ze tegelijkertijd als afzonderlijk én als onderdeel van een groter geheel beschouwen. Voor welke volkeren dit gold en op welke manier, bleef wel gedurende de hele achtste eeuw iets waarover de meningen verdeeld waren.

Bron van spanning
Het onderzoek van Adan Jones laat vooral zien hoe mensen in staat zijn zich op verschillende niveaus - regionaal, landelijk en internationaal - met elkaar verbonden te voelen en dat op verschillende manieren tot uitdrukking te brengen. Waar de nadruk komt te liggen, ligt niet vooraf vast en kan dus een onderwerp van discussie zijn - en een bron van spanning.

Meer informatie over het proefschrift