dr. A.M. Lanser-van der Velde

Lid van het Faculteitsbestuur, portefeuille Onderwijs, Universitair Hoofddocent Godsdienstpedagogiek, Supervisor/Coach

Aanwezigheid

Ma t/m do

Onderzoek

Het langzame leren. Binnen het godsdienstpedagogisch domein richt ik mij op de leer- en veranderingsprocessen op het gebied van geloven. Ik kijk daarin enerzijds naar de dynamiek in de pedagogische relaties: de wederkerigheid tussen ouders en kinderen, docenten en studenten, groepsbegeleiding en – deelnemers,  supervisoren en supervisanten en anderzijds naar de (religieuze) betekenisgeving die in de communicatieve processen tot stand komt. 
Mijn huidige project gaat over de geloofsontwikkeling van mensen tussen de twintig en vijfendertig jaar.

Onderwijs

Godsdienstpedagogiek in Ba Theologie en Ba Religie en Levensbeschouwing, Godsdienstdidactiek in de Ma Levensbeschouwelijke Vorming en Ma Church Ministry, Catechetiek in Ma Godgeleerdheid (DS), Supervisie Ma GG (DS) en Ma CM, Oriëntatie op het leraarschap in Ma Levo, begeleiding van stages, leeronderzoeken en scripties in de diverse Ma’s.

Recente publicaties

 • Interreligieuze educatie (red. met Th. van der Zee), Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie, 2011/1, Kok ten Have Bv. Utrecht  
 • Religious Education in a World of Religious Diversity. Meijer, W.A.J., S. Miedema & A.M. Lanser-van der Velde (Eds.) Waxmann: Münster/New York/München/Berlin 2009.
 • Godsdienstpedagogiek, Dimensies en spanningsvelden, E.T. Aliï  (schrijverscollectief),  Meinema Zoetermeer 2009 
 • Hoofd, hart en handelen, Leren in de  catechese, in Radix, Tijdschrift over geloof en wetenschap, jgrg 35, 2009 – 4, Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap Zwolle
 • Rap and roots, Youth and Music in the Immigrant Churches, in: H.C. Stoffels, M.M. Jansen (Eds.) Christian Immigrant Congregations in the Netherlands  LIT: Münster/Hamburg/Berlin/London Litt Verlag 2007.
 • Spirituele vorming in een agogische context, in Wat is wijs, Reflecties op spirituele vorming, A.Roothaan en J.van Saane (red.), pp. 27 – 42, Ten Have Kampen 2007.
 • Wie praat niet graag over zichzelf? Persoon en levensverhaal in supervisie, hoofdstuk 2 in S.Korver en W.Regouin (red.) Professionele begeleiding en spiritualiteit, pastorale supervisie nader verkend. Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten 2007.
 • De lange achtste dag, Creativiteit in theologisch onderwijs en onderzoek, in Praktische Theologie, tijdschrift voor pastorale wetenschappen, Zwolle Waanders, jrg. 34, 2007/1 pp. 65-81.
 • Classroom Theology, Doing theology beyond postmodernity, Religious Education and Christian Theologies, Some European Perspectives, Peter Schreiner, Gaynor Pollard, Sturla Sagberg (Eds.) pp 131 – 142, Waxmann Munster/New York Munchen/Berlin.
 • De actualisatie van de traditie, Over de dynamiek van oude teksten en moderne levens, in: Levensbeschouwelijk leren samenleven, Opvoeding, Identiteit & Ontmoeting, S.Miedema, G. Bertram – Troost (red.) p. 93 – 104, Meinema Zoetermeer.
 • Het gewone geloof van gewone mensen, De godsdienstfilosofische visie van John Dewey,
  Met S. Miedema. In:  John Dewey, Een inleiding tot zijn filosofie, Red. Louis Logister, Damon Budel, pp. 35 – 53.
 • Het evangelie volgens Matteüs, Leraar en leerling, in: De bijbel spiritueel, Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften, red. F.Maas, J.Maas, K.Spronk, p.527 – 534, Meinema/Pelckmans, Zoetermeer/Kapellen.
 • Making things in common, The group dynamic dimension of the hermeneutic process, in: Through the Eyes of Another, Intercultural Reading of the Bible, J.H. de Wit, L.Jonker, M.M.Kool, D.Schipani (Eds.), pp. 288- 303, Institute of Mennonite Studies, Elkhart USA.
 • Interpretatie en integratie in supervisie, in: Supervisie en Coaching, tijdschrift voor begeleidingskunde, 21 jrg, 2004/3 p. 106 – 118, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

CV

Aaltje Martje (Alma) Lanser - van der Velde,
020 – 598 6622
e-mail a.lanser@chello.nl of a.m.lanser-vander.velde@vu.nl
Geboren 20 juni 1950 te Sliedrecht

Functie

 • Universitair hoofddocent godsdienstpedagogiek/ catechetiek en Supervisor aan de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onderwijs, Onderzoek, Bestuur: portefeuillehouder Onderwijs in het bestuur van de Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam.


Eerdere werkervaring
Jeugdwerkadviseur, Provinciale Jeugd en Jongeren Raad Noord-Holland, 1989-1994.
Cursus- en gespreksleidster bij het project Vrouw en Geloof Noord-Holland 1978 – 1991.
Lerares godsdienst- en maatschappijleer LBO Cor Kakes Zaandam, 1987-1988
Werkzaam als operatie-assistente, specialisatie thoraxchirurgie  1968-1973, 1987-1989

Opleiding
Universitair

 • Promotie aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam 2000. Dissertatie Geloven leren, een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederkerig geloofsleren. Kampen :Kok.
 • Doctoraal Theologie (cum laude), hoofdvak praktische theologie, specialisatie godsdienstpedagogiek. Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam 1993.
 • Supervisiekunde, Driejarige opleiding met erkenning van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen, Nederlands Instituut voor Postacademisch Onderwijs Leiden, 2003.


HBO

 • Diploma MO-B Theologie, dubbele afstudeerrichting: eerste graads onderwijsbevoegdheid en gemeenteopbouw. Hoofdvak praktische theologie, bijvak bijbelwetenschappen. Hogeschool Holland Diemen 1991.
 • Diploma MO-A Theologie, dubbele afstudeerrichting: tweede graads onderwijsbevoegdheid en groeps- en individueel pastoraat, Hogeschool Holland Diemen 1987.


Trainingen

 • Training voor het trainen van vrijwilligers in het pastoraat, Centrum voor Educatie/Vereniging voor Klinisch Pastorale Vorming, Amsterdam 1986/1987.
 • Cursus Levensbeelden in het pastoraat, Vereniging voor Klinisch Pastorale Vorming, Vught 1989.
 • Training gespreksleidster Vrouw en Geloof, Project Noord-Holland, Alkmaar, 1978-1985.


Basis, achtergrond

 • HBS-B, Chr.Scholengemeenschap Oude Hoven Gorinchem 1968.
 • Diploma Operatie-assistente, differentiatie chirurgie, Diaconessenhuis Utrecht 1970 en Specialisatie thorax- en vaatchirurgie Onze Lieve Vrouwen Gasthuis Amsterdam 1971/1972.


Lidmaatschappen, functies, netwerken

 • Supervisor, geregistreerd bij de  Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching 2003, reg.nr. S 11489. Coach, ST!R geregistreerd EC 3393.
 • Lied van de Commissie Kennis en Onderzoek van de LVSC
 • Senior lid van NOSTER, de Nederlandse Onderzoeks School voor Theologie en Religiestudies sinds 2002.
 • Redactielid Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie (voorheen Praktische Theologie, Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen) 2000- 2011.
 • Full Member of the International Seminar of Religious Education and Values (ISREV), General Secretary: Prof.J.M.Hull, University of Birmingham, 1996.
 • Lid van het Nederlands GodsdienstPedagogisch Genootschap (NGPG), werkgroep van NOSTER
 • Lid van het Dwarsverband Vrouwenstudies, werkgroep van NOSTER
 • Lied van European Society of Women in Theological Research (ESWTR)
 • Lid van het Nederlands Netwerk van HandelingsOnderzoekers, gevestigd Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Groningen.
 • Ingeschreven in het Register van Kerkelijke Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland, 1989.


Recente relevante functies en netwerken

 • Working Group Religious Education and Christian Theologies, International Council of Church and School  (ICCS), Comenius Institute Munster Germany 2003- 2004.
 • Redactielid Voorwerk, tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk, 1994-2000
 • Adviseur van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland namens de Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, Synode van Franeker 2001-2002.
 • Secretaris van de Stichting Catharina Halkes Fonds, ter bevordering en ondersteuning van het onderzoek en onderwijs op het terrein van feminisme en theologie, 1998 – 2004.
 • Adviesraad van het Blaise Pascal Instituut Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2004 tot 2008.