dr. A. Karagül

dr. Arslan Karagül, foto
Universitair docent Islamitische Geestelijke Verzorging en Pedagogiek

Aanwezigheid

Maandag t/m donderdag

Onderwijs

 • Theorie Islamitische geestelijke verzorging (IGV)
 • Islamitische pedagogiek (IP)
 • Islamitische preekkunde
 • Coördinatie en begeleiding (supervisie) IGV en IP

Onderzoek

Het onderzoek van dr. Arslan Karagül richt zich op de theorie van islamitische geestelijke verzorging met als doel een publicatie van een inleidende studie over islamitische geestelijke verzorging. Het onderzoek centreert zich rond de twee vragen: watis de specifieke inbreng vanuit de Islam en welke specifieke vormen krijgt de geestelijke verzorging door deze inbreng? Welke kenmerken van de hele pluriforme beroepsgroep deelt de moslim geestelijk verzorger met andere disciplines? Wat empirisch materiaal betreft steunt dit onderzoek mede op de uitkomsten van het beschrijvende onderzoek van dr. Mohammed Ajouaou over de islamitische aspecten van de geestelijke verzorging in penitentiaire instellingen (Imam achter tralies, 2010). Bovendien verricht  dr. Karagül onderzoek naar de imamopleidingen in enkele EU landen.

Profiel

Dr. Arslan Karagül (1952) is sinds 2005 werkzaam als docent Islamitische Geestelijke Verzorging en Pedagogiek bij het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT). Na het zevenjarige Imam-Hatip Lyceum (1974) en de vierjarige Theologische opleiding (1980) aan de Universiteit van Samsun in Turkije, doorliep dr. Karagül in 1981 de driejarige training beroepsontwikkeling voor moefti’s en predikanten in Istanbul-Haseki van het Diyanet (het ministerie van Godsdienstzaken in Turkije).  Tijdens zijn training was hij werkzaam als moefti. In 1983 verhuisde dr. Karagül naar Nederland en ging hij in Breda en Tilburg als imam aan het werk. Na een pre-master aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), promoveerde dr. Karagül aan de UvA op het onderwerp ‘islamitisch godsdienstonderwijs op de basisschool in Nederland’ (1994). Dr. Karagul is 10 jaar werkzaam geweest als docent Islamitisch godsdienstonderwijs aan de Interconfessionele PABO te Amsterdam en Alkmaar. Tot 2005 was dr. Karagül werkzaam als islamitisch geestelijk verzorger in het VUMC Amsterdam en UMC-Utrecht.

Recente publicaties

2013

 • Stella van de Wetering /Arslan Karagul, 'Zoek kennis van de wieg tot het graf'. Islamitische godsdinstonderwijs in Nederland, Atwerpen-Apeldoorn: Garant, 2013.
 • Karagul, A.  'Islamic Care Ethics between Law and Conscience', in: H.M. Vroom, e.a., (edit), Looking Beneath the Surface, Amsterdam-New York, NY 2013, pp. 243-263.

2012

 • Karagul, A. & Wetering, W.B.S. van de. Islamitisch godsdienstonderwijs in Nederland (te verschijnen in 2013).
 • Karagul, A. ‘Islamic Religious Education in the Dutch Context. Searching for a Model for Eeffectieve Religious Education between Principle and Practice’, in: Wetering, W.B.S. van de, Reaching for the Sky, Amsterdam- Mew York, NY: Rodopi 2012, pp. 147-163.
 • Karagül, A. ‘Manevi Bakım: Anlamı, önemi, yöntemi ve eğitimi (Hollanda örneği)’: Spiritual Care: It’s meaning, Significance, Method, and Training (The Netherlands Case). Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2012, Cilt: 14, Sayı : 40, ss. 5-27.
 • Karagul, A. ‘Islamitische zorgethiek’, in: Medical Ethics, Western and Islamic Views (te verschijnen in 2013).


2010

 • Karagul, A. 'Islamic Religious Education in the Dutch Context' (2010, november 23). Paper presented at the Conference on Religion and Life: A Christian-Islamic Dialogue November 22-24, 2010.
 • Karagul, A. Medewerking in: Veenbaas, R., Behoefte- onderzoek religieus onderwijs op openbare basisscholen in Slotervaart (Amsterdam), 2010.


2008

 • Karagul, A. ‘Islamitisch Godsbeeld, mensbeeld en geloofsbeleving van moslims’. In: Stella el Bouayadi van de Wetering en Henk Vroom, In het voetspoor van Jezus en Mohammed, Zoetermeer: Minima, 2008, pp. 31-48.
 • Karagul, A. Onderzoek en Adviesrapport: Bestuurlijk model Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging van het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO), in opdracht van het Hoofd Islamitische Geestelijke Verzorging DJI, Het CMO, 2008, pp.1-24.


2007

 • Karagul, A. en Stella van de Wetering, ‘Het belang van islamitisch godsdienstonderwijs voor Nederlandse moslimkinderen’, Al Nisa: Islamitisch maanblad voor vrouwen, januari 2007, nr.1, pp. 6-13.
 • Karagul, A., (Medewerking aan het onderzoek): Culturen verbinden. Onderzoek naar interculturalisatie in het VUmc, januari 2007, pp. 1-31.


2006

 • Karagul, A., 'Islamitische geestelijke verzorging bij justitiële inrichtingen. Investeren in de mens’ (opgenomen in het intern-rapport (Startnotie) Ministerie van Justitie, DJI, Dienst geestelijke verzorging 2006. p.7 (eindredactie M. Ajouaou).

In de media

 • 'Geweten beslist in islamethiek', Nederlands Dagblad (Interview door:Aaldert van Soest), 15 november 2013.
 • Karagul, A., ‘Islam biedt wél ruimte voor palliatieve zorg, Trouw, 16 april 2012/podium.
 • Karagul, A., 'Besnijdenis is geen klakkeloos ritueel, er zijn goede redenen voor', Trouw Podium, 30 september 2011, p. 19.
 • Karagul, A., 'Liefdevolle opvoeding is beter dan de baas spelen', Trouw, 30-09-2008, p. 9.
 • Karagul, A., 'Islamitisch pastoraat is iets anders dan zending', Trouw, 18 april 2005.
 • Karagul, A. 'Hollanda’da Manevi Bakım' (Geestelijke verzorging in Nederland), Platform, oktober, 2005, pp.14-16.

Overige activiteiten

Intern

 • Lid van de opleidingscommissie Faculteit der Godgeleerdheid VU-CIT.
 • Coördinator Islamitisch Ethisch Beraad (alumni) VU-CIT.


Extern

 • Gastdocentschap Theologische Faculteit Ankara (2010) en de Samsun Universiteit (2012) in Turkije.
 • Deelname werkbezoek ‘missie Turkije’ samen met de CvB voorzitter Rene Smith in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije (14-19 oktober 2012).
 • Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi (1e Internastionale Medische Sociale Dienst conferentie) in Antalya. Georganiseerd door o.a. het Turkse Ministerie voor Gezin en Sociaal Beleid (21-25 december 2011).
 • Ulusal Din Psikolojisi ve Manevi Bakım Çalıştayı (Workshop 1e Nationale godsdienstpsychologie en geestelijk verzorging in Ankara. Georganiseerd door TORSAD en PASHIDER (24 mei 2012).
 • Uluslararası çocuk evleri ve koruyucu aile sisteminin geleceği (Internationale workshop over de toekomst van kinderhuizen en opvanggezinnen. Georganiseerd door o.a. het Turkse Ministerie voor Gezin en Sociale Beleid  en (Yıldız Teknik Universitesi) in Istanboel. (24-25 november 2012).
 • Lid van Geestelijke en sociale Onderzoeks-, Ontwikkelings- en Trainingcentrum, www.manevibakim.com.

Opleidingen

 • 2003-2005:  Tweejarige Postacademische Leergang Supervisiekunde PAO: Nederlands Instituut voor Postacademisch Onderwijs (Amsterdam) (www.pao.nl )
 • 2000: KPV: Klinische Pastorale Vorming in het Psychiatrisch Centrum Zon & Schild te Amersfoort 25 april - 7 juli 2000.
 • 1987-1994: PhD: Universiteit van Amsterdam (UvA).
 • 1985-1987: Getuigschrift (vrij doctoraalexamen) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Scriptietitel De schepping in Bijbel en Koran.
 • 1980-1983: Postdoctorale beroepsopleiding voor predikanten en moefti’s van het opleidingscentrum van het Presidium van Religieuze Zaken, Haseki-Istanbul.
 • 1976-1980: Diploma van het Instituut voor Hogere Islam wetenschappen  (Theologische Faculteit - Yüksek Islam Institüsü) te Samsun, Turkije.  
 • 1968-1974: Diploma  Imam Hatip School te Corum, Turkije.
 • 1963-1967: Koranschool: Basiskennis Koran en de Arabische taal.

Sociale Media

Facebook: http://nl-nl.facebook.com/arslan.karagul

Linkedin: http://nl.linkedin.com/pub/arslan-karagul/48/881/a90