drs. F.Y. van Hulst

+31 20 59 83592
f.y.van.hulst@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Docent-Onderzoeker Doperse (Vredes)theologie en Ethiek

Aanwezigheid

Wisselend.

Onderzoek

Promotieonderzoek naar de interpretatie van de kruisdood van Christus vanuit het perspectief van de vredeskerken.

Onderwijs

Bachelorvakken systematische theologie en ethiek binnen het curriculum van het Doopsgezind Seminarium

CV

  • 2013-2015: Docent-Onderzoeker Doperse (Vredes)theologie en Ethiek, Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2009-2011: Docent Doperse Theologie en Ethiek, Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2007-2013: Predikant Doopsgezinde Gemeente Harlingen
  • 2002-2007: Docent Godsdienstige Vorming, Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, Stenden Hogeschool, Leeuwarden
  • 1999-2002: Docent Bedrijfsethiek, International Hospitality Management, Stenden Professional University, Leeuwarden 
  • 1998-2001: Predikantenopleiding Doopsgezind Seminarium Amsterdam
  • 1990-1997: Studie Godgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen

Nevenwerkzaamheden

Algemene Doopsgezinde Sociëteit - Medewerker Amsterdam, 01 september 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017