prof. dr. A.A. den HollanderDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

August den Hollander
+31 20 59 86633
2e-05
a.a.den.hollander@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar Relieus erfgoed in Nederland, Faculteit der Godgeleerdheid

Aanwezigheid

Aanwezig: in de regel maandag, woensdag en donderdag

Telefoonnummer: 020-5986633

Emails probeer ik steeds binnen 1 à 2 dagen te beantwoorden.

 

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op religieus erfgoed in Nederland, zowel materieel (roerend) als immaterieel. Binnen dat veld richt ik mij vooral op de protestantse traditie, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de Waalse kerken in Nederland. Naast een kerk- en cultuurhistorische, heeft mijn onderzoek ook een sterke boekhistorische invalshoek. Op dat laatste terrein heb ik ook verschillende extern gefinancierde projecten geleid.

Onderwijs

Mijn onderwijs is er met name op gericht studenten in aanraking te brengen en te leren omgaan met erfgoed, met gebruikmaking van relevante historische bronnen. Studenten met interesse op dat terrein en met de ambitie om onderzoek te doen, ook aan de hand van archieven, originele handschriften en/of oude drukken, worden op individuele basis geadviseerd en voorzover mogelijk ook begeleid bij hun onderzoek.

Recente publicaties

Boeken

De Bijbel in de Lage Landen. Elfeeuwen van vertalen, Heerenveen (red. samen met P. Gillaerts, Y. Desplenter, W. François & H. Bloemen); kernredacteur deel 3 (zeventiende en achttiende eeuw; hoofdstukken 20-26), Heerenveen 2015.

Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic. Studies presented to Piet Visser on the Occasion of his 65th Birthday, deel 67 in Brill's Series in Church History, Leiden/Boston (red. samen met A. Noord, M. van Veen & A. Voolstra), Leidenl/Boston 2014.

Wading Lambs and swimming Elephants’: The Bible for the Laity and Theologians in Late Medieval and Early Modern Era, deel 257 in Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, (red. samen met W. François), Leuven 2012.

Between Lay Piety and Academic Theology: Studies Presented to Christoph Burger on the Occasion of his 65th Birthday, deel 46 in Brill's Series in Church History, Leiden (red. Samen met W. Janse & U. Hascher-Burger), Leiden/Boston 2010.

Artikelen/boekbijdragen

“Een ontdekking die verdween en weer verscheen. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Hs. Neerl. 37 (olim Exeter, Devon Record Office, Temporary Deposit 330” (samen met Th. Mertens), in: De Gulden Passer.Tijdschrift voor boekwetenschap 91 (2013), 253-263.

 

CV

August den Hollander promoveerde (cum laude) in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VUA) in 1997, met een dissertatie over Nederlandse bijbelvertalingen in de periode 1522-1545.  Na enkele postdoc-aanstellingen aan de VUA (incl. een jaar in het NIAS), de Westfälische Wilhems-Universität en de Universiteit van Amsterdam (UvA), werd hij in 2002 bij de afdeling boekwetenschap van de UvA tot (deeltijd) hoogleraar voor de geschiedenis van het Nederlandse religieuze boek benoemd. In 2006 aanvaardde hij zijn huidige hoogleraarspositie aan de VU, ook was hij van 2006-2012 hoofdconservator en vanaf 2008 adjunct-directeur van de Universiteitsbibliotheek VU. In 2012 werd hij benoemd als hoogleraar voor de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750 aan de Universiteit Antwerpen. Sinds september 2015 is hij voltijds hoogleraar Religieus erfgoed in Nederland aan de de Vrije Universiteit. Hij vervulde verschillende bestuurs- en adviesfuncties, zowel op het gebied van onderzoek, als in diverse maatschappelijke organisaties.

Nevenwerkzaamheden

 

Nevenwerkzaamheden

Haella Stichting - Bestuurder Den Haag, 01 januari 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017