Religie en geweld – De onbegrijpelijke factor religie

Een korte cursus over religie, secularisme, levensbeschouwing en geweld

Thema cursus

In onze seculiere tijd vinden velen het moeilijk het religieus gemotiveerd terrorisme van de laatste decennia te begrijpen: bomaanslagen, zelfmoordmissies, hoofden afhakken. Het roept weerzin op, en maakt angstig voor mensen die zich religieus gemotiveerd weten. En het leidt tot maatschappelijke polarisatie, benadrukken van eigen culturele identiteit, en hevige discussie over de risico’s van migratie. Het verstoort de ontspannen relatie tussen ambtenaar en burger, tussen zorgverlener en zorgontvanger, tussen onderneming en cliënt, tussen werkgever en werknemer. Tijd dus voor een cursus die deze vragen oppakt en het lont uit het potentiele kruitvat haalt. Hoe gaan religieuze tradities zelf om met geweld? Hoe werkt het verwijzen naar religieuze bronteksten? In welke denkschema’s zitten religieus gemotiveerd terroristen gevangen? Is terrorisme de schuld van religies? Hoe zit het met geweld binnen religies? En hoe kunnen we het verband tussen menselijk geweld en religie historisch duiden?  

Doelstelling

Religie en geweld – De onbegrijpelijke factor religie is een korte cursus over religie, secularisme, levensbeschouwing en geweld die leerzaam is voor enerzijds mensen die vanuit de seculariteit moeite hebben met of zich in sommige gevallen zelfs bedreigd voelen door mensen met religieuze motivaties en anderzijds mensen die zelf religieus zijn maar moeite hebben om te verstaan hoe religie ook gewelddadig kan zijn.
Gedurende deze cursus maken de deelnemers gedurende een viertal bijeenkomsten kennis met de grote vraagstukken op het gebied van religie en geweld vanuit verschillende perspectieven.

Programma

Bijeenkomst 1 op woensdagochtend 18 september:
    1. Inleidend college: een casus: de rol van religie tijdens apartheid
    2. Religieuze tradities en geweld (a): Hindoeïsme en Boeddhisme

Bijeenkomst 2 op woensdagochtend 25 september:
    3. Religieuze tradities en geweld (b): Jodendom, Christendom en Islam
    4. Religieuze bronnen en geweld: casus: de Hebreeuwse bijbel (OT)

Bijeenkomst 3 op woensdagochtend 2 oktober:
    5. Terrorisme en apocalyptisch denken
    6. Is terrorisme de schuld van religies?

Bijeenkomst 4 op woensdagochtend 9 oktober:
    7. Geweld binnen religies
    8. Historische verklaring voor menselijk geweld en religie: Y. Harari en K. Armstrong


Doelgroep

De module ‘Religie en geweld – De onbegrijpelijke factor religie’ is ontwikkeld voor docenten, hulpverleners, personen werkzaam bij de overheid en geïnteresseerden die niet goed weg weten hoe om te gaan met de factor religie en de daarmee geassocieerde connotatie van geweld. Een cursus voor hen die willen weten hoe ze religieuze en niet religieuze motivaties van mensen in hun leven kunnen duiden.
Maar ook voor mensen uit specifieke takken van het bedrijfsleven die zich onzeker voelen als het gaat om het ontwikkelen van hun commerciële activiteiten in de wereld van mensen wiens leven meebepaald is door religieuze tradities.

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 2 EC.  
 
  

Docent

Eddy Van der Borght studeerde Germaanse filosofie in Leuven en protestantse theologie in Brussel. Hij promoveerde aan de Universiteit van Leiden en werkt sinds 2002 aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij nu Desmond Tutu Leerstoelhouder is. Het onderzoek van prof. Van der Borght richt zich onder andere op aspecten van politieke theologie, in het bijzonder de rol van religie bij verzoening en bij geweld.Data, tijdstip en locatie

De cursus Religie en geweld – De onbegrijpelijke factor religie wordt op de volgende woensdagochtenden aangeboden, 18 en 25 september, 2 oktober en 9 oktober 2019 van 9:30-13:00 uur aan de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.
De precieze locatie volgt na registratie voor de cursus.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen €495,00 per deelnemer.
De cursusliteratuur wordt na registratie en vooraf aan de cursus digitaal toegezonden. Een deel van de literatuur zal Engelstalig zijn.


 

Certificering

Deze cursus is ook inzetbaar als postacademische nascholing binnen permanente educatie voor professionals. Aantal studiepunten: 2 EC.  

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cursussen.frt@vu.nl

Aanmelden

Aanmelden en betalen kan via de website van Eventbrite.

Vermeld bij registratie en de betaling de volledige naam van de cursus en ordernummer 1000300. 

Voor deze cursus gelden de algemene voorwaarden cursussen Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit.