Bacheloropleidingen Faculteit Religie en Theologie

Godsdiensten en de botsing tussen (geloofs)culturen bepalen steeds meer de (politieke) agenda in Nederland. Ook berichten de media er dagelijks over. Er is dan ook behoefte aan mensen die hebben nagedacht over het verschijnsel geloof en die alles weten over een bepaalde religie. Mensen die op beleidsniveau of in het onderwijs of in de media met het onderwerp bezig zijn. Het goede carrièreperspectief voor theologen blijkt ook uit arbeidsmarktonderzoek

Aanmelden voor 1 mei
Let op: voor de bacheloropleidingen dien je je voor 1 mei aan te melden in Studielink!

De bacheloropleidingen hebben een verplichte Matchingsdag. Meer informatie over VU-Matching.

Joint bachelor VU-PThU vanaf september 2016 met gereformeerd/evangelische keuzemogelijkheden.

Theologie en Religiewetenschappen
De Faculteit Religie en Theologie heeft twee bacheloropleidingen: Theologie en Religiewetenschappen. Binnen de bachelor Theologie kun je kiezen tussen Godgeleerdheid (met Grieks en Hebreeuws) en Algemene Godgeleerdheid. De bachelor Religiewetenschappen biedt vier afstudeerrichtingen aan.Bacheloropleidingen Religie en Theologie
Theologie afb kleinTheologie
Geloof in de zekerheid van een God. Leer van de geschiedenis van het geloof. Wat bezielt de wereld?
Religiewetenschappen afb klein

Religiewetenschappen: comparatief
Vergelijk en verbind wereldbeelden en lever een bijdage aan het debat over religie en zingeving.

Religiewetenschap: Islam afb kleinReligiewetenschappen: Islam
Sla een brug tussen de islam en Nederland, toon de kracht en schoonheid van jouw geloof.
Religiewetenschap: Boeddhisme afb kleinReligiewetenschappen: Boeddhisme
Bestudeer boeddhistische tradities vanuit de context van hun ontmoeting met de moderniteit en hun dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities.
Religiewetenschap: Hindoeisme afb kleinReligiewetenschappen: Hindoeïsme
Verdiep je in de hindoeïstische traditie die de context van de Nederlandse maatschappij als een uitdaging ziet.

De bacheloropleiding Theologie wordt gezamenlijk gegeven door de VU en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Beide instellingen verzorgen de helft van het onderwijs in deze bachelor. De universiteiten willen met deze opleiding theologen opleiden in de protestantse traditie van theologie beoefening, met specifieke aandacht voor de wisselwerking tussen religie en maatschappelijke en culturele contexten.

De minoren in het onderwijsaanbod bieden bovendien de mogelijkheid om je inhoudelijk te specialiseren of je voor te bereiden op een researchmaster of het onderwijs.

Verplichte Taaltoets Nederlands voor alle eerstejaars bachelorstudenten
Alle eerstejaarsstudenten die in september aan hun studie aan de Vrije Universiteit beginnen, leggen de taaltoets Nederlands af. Deze taaltoets is verplicht en je kunt geen vrijstelling krijgen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie onontbeerlijk is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.

Lees meer over de Taaltoets Nederlands.

Functiebeperking
De VU vindt passend onderwijs belangrijk en biedt ondersteuning aan studenten die dit op grond van hun beperking nodig hebben.