Zelfcompassie tijdens de coronacrisis: een studie naar omgaan met emoties, religie en mentaal welbevinden

Vanaf 23 mei start de Vrije Universiteit Amsterdam het onderzoek ‘Zelfcompassie in tijden van het Coronavirus: een studie naar omgaan met emoties, religie en mentaal welbevinden’. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kennis over welbevinden in de coronacrisis. 

Voor veel mensen zorgt de coronacrisis voor stress, angst, onzekerheid, verdriet, pijn, machteloosheid en soms zelfs wanhoop. Welke emoties de boventoon voeren, is voor iedereen weer anders. De een is harder getroffen dan de ander en ieder persoon beleeft het weer anders. Maar voor iedereen geldt: de crisis doet iets met je gevoelsleven en de manier waarop je in het leven staat, net als andere ingrijpende gebeurtenissen of situaties.

Emoties, religie en mentaal welbevinden

Hoe verhoud je je tot jezelf en tot je eigen emoties? Hoe kijk je naar het lijden dat jouzelf of anderen treft? En hoe heeft dat te maken met hoe je kijkt naar de wereld en naar God of dat wat je heilig is? Dat zijn centrale vragen van het onderzoek ‘Zelfcompassie in tijden van Covid-19: een studie naar omgaan met emoties, religie en mentaal welbevinden’.

Uit onderzoek weten we dat een kritische houding naar jezelf kan leiden tot psychische klachten, en een milde houding tot mentaal welbevinden. Wanneer we meer weten over de rol van geloof en levensovertuiging in het mild zijn naar jezelf en het effect hiervan op mentaal welzijn, kan dat mensen helpen bijvoorbeeld in therapie of coaching.

Bekijk het interview met Hanneke Schaap in het Nederlands Dagblad.

Wil jij ook meedoen aan het onderzoek?

Vul dan de online vragenlijst in. Je levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis die ook kan bijdragen aan betere geestelijke gezondheidszorg. En je hebt de mogelijkheid om online coaching te ontvangen in een vervolgstudie. Mocht je onverhoopt een foutmelding krijgen, klik dan op de home-knop om verder te gaan of probeer een andere browser. 

Het invullen duurt 20 tot 30 minuten. Het onderzoek is anoniem en er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Lees op onze webpagina meer over de verwerking van persoonsgegevens. Informatie over de vervolgstudie vind je aan het einde van de online vragenlijst.

Iedereen kan meedoen aan dit onderzoek
We willen graag de visies en ervaringen van een brede groep mensen horen. Mensen die verschillen in welbevinden, in hun omgang met emoties en in religie of levensovertuiging worden uitgenodigd om mee te doen. Ook als je jezelf niet als religieus ziet, zijn je antwoorden van belang!

Zoals je in de vragenlijst zult zien, zijn er vragen over religie en levensbeschouwing. Maar dit sluit niet-religieuze deelnemers niet uit. Herken je jezelf niet in de vragen over religie, God of levensovertuiging, dan kun je dat aangeven in je antwoorden. Om een zo divers en compleet mogelijk beeld te geven, is het van belang om zelfcompassie bij zowel gelovigen als niet-religieuze deelnemers in kaart te brengen.

Inmiddels hebben al bijna 1000 mensen de vragenlijst ingevuld. De meesten van hen hebben gelukkig geen ernstige verliezen geleden door corona en zijn zelf ook niet ziek geweest. Maar deze ervaringen kunnen wel van invloed zijn op je visie op lijden, je welbevinden, en de manier waarop je omgaat met emoties. Daarom hopen we dat ook mensen die in ernstiger mate geleden hebben aan corona, de moed en energie kunnen vinden om de vragenlijst in te vullen.

Onderzoek door dr Hanneke Schaap van de faculteit Religie en Theologie

Hanneke SchaapDit onderzoek naar zelfcompassie is ontwikkeld door Professor dr Hanneke Schaap. Het is een samenwerking tussen de bijzondere leerstoel klinische godsdienstpsychologie aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en het Nederlands Dagblad. De faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit voert het onderzoek uit.

Onderzoeksleider en initiatiefnemer, psycholoog en theoloog Hanneke Schaap-Jonker is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit. Zij is ook werkzaam als rector bij het Kennisinstituut christelijke ggz, onderdeel van Eleos en De Hoop ggz.

Foto: Jaco Hoeve Fotografie

Voor opmerkingen en vragen kun je een e-mail sturen naar Miranda van Holland, c.r.van.holland@vu.nl.