FRT-scriptiewinnaars Ozlem Ezer en Babette Anouk Maman genomineerd voor VU-scriptieprijs

Het faculteitsbestuur heeft hen nu voorgedragen voor de VU-scriptieprijs 2018-2019.

19-11-2019 | 15:42

Ozlem Ezer en Babette Anouk Maman wonnen afgelopen studiejaar de scriptieprijzen van de faculteit Religie en Theologie voor respectievelijk Master- en Bachelor scripties.

191119 Ozlem ScriptieprijsOzlem Ezer
Masterscriptie 'Nur from Different Prisms. Verkenning van de geloofsverplichtingen van Syrische vrouwen aan vluchtelingen door geleefde religie." Master specialisatie in Peace, Trauma, Religion.

De scriptie van Ozlem is een verkennend onderzoek naar de levenservaringen van moslim Syrische vrouwelijke vluchtelingen bekeken vanuit van hun religieuze praktijken en uitingen tijdens ontheemding. Levende religie dient als een analytisch hulpmiddel en kader om de vraag te onderzoeken: "Hoe positioneren de vrouwen zichzelf, en op welke manieren (of helemaal niet) verbeteren deze aanpassing en veerkracht gezien de situatie van vrouwen in een nieuw land?"

Negen Syrische levensverhalen van vrouwen, verzameld over drie jaar in vier landen (Canada, Turkije, Griekenland en Duitsland) worden als primaire gegevens gebruikt. Deze worden gepresenteerd tegen de achtergrond van een literatuuronderzoek over veerkracht en omgaan met trauma via een interdisciplinaire benadering. Daarnaast wordt een kritische houding ingenomen ten aanzien van mechanismen voor kennisvorming in de academische wereld.

In haar scriptie biedt Ozlem analytische kritiek op de redenen voor de bestaande kloof in onderzoek naar vrouwelijke vluchtelingen in Syrië. Bovendien is zij zich terdege bewust van haar eigen vooroordelen en geeft daar een expliciet verslag van. Daarnaast is het uitgevoerde veldwerk uitzonderlijk in het in kaart brengen van onontgonnen terrein. Ze weet theorie en veldwerk op een overtuigende manier te combineren. Ozlem is al gepromoveerd in vrouwen- en genderstudies en is de winnaar van talloze prijzen en beurzen.

191119 Babette ScriptieprijsBabette Anouk Maman
Bachelor scriptie “Droom- en slaapyoga in de bön-traditie”. Bacheloropleiding Religiewetenschappen: Boeddhisme.

Met deze scriptie licht Babette op academisch verantwoorde wijze een sluier op van de finesses van tot nog toe academisch weinig toegankelijke Tibetaanse tradities, waar in het 'Westen' veel belangstelling voor is. Er is relatief weinig relevant academisch discours beschikbaar over dit speciale onderwerp, wel veel zelf-help literatuur en aan Tibetaanse tradities ontleende leerteksten in vertaling. Dit onderstreept het belang van onderzoek en het vernieuwende karakter van haar project.

Babette maakt voortreffelijk gebruik van theoretische kaders en analytische benaderingen die in de voorafgaande leerlijnen van haar Bachelor opleiding zitten. In haar eindwerk wordt het behalen van belangrijke eindtermen op een creatieve, vruchtbare en productieve manier aangetoond; dit is wat een eindwerk eigenlijk zou moeten doen. Babette schetst een gedetailleerd en fijnzinnig onderscheiden beeld van de verschillende wijzen waarop men met droom- en slaap-yoga geëngageerd is (en was) en de verscheidene horizonten van verstaan die daarachter liggen. Zij toont zowel overeenkomsten als verschillen en identificeert tevens kort haar eigen positie (zonder over haar eigen engagementen in ongepast detail te treden).

Op dit moment volgt Babette haar roeping om in te treden als boeddhistische non bij de Noorderpoort, maar een academische weg ligt ook voor haar open. We hebben in de academie mensen nodig die met durf, met enige natuurlijkheid en gemak, maar ook op academisch en levensbeschouwelijk verantwoord(elijk)e wijze tussen werelden kunnen reizen, tussen deze voor de religieus geïnspireerde mens zo belangrijke domeinen van kennis en inzicht.

De VU-scriptieprijs wordt uitgereikt op 23 januari 2020 tijdens het VU-Nieuwjaarsgala.