Symposium Building Bridges towards a more Humane Society

16-10-2020 | 17-10-2020

Zoom

Symposium Building Bridges towards a more Humane Society: Celebrating 25 Years of the Bridging Gaps Program

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Congres / symposium / seminar

Het symposium is bedoeld om enkele van de uitstekende bijdragen van voormalige deelnemers op het gebied van contextuele theologie te vieren en te delen. In een tweedaags programma worden lezingen gegeven over theologie in de context van gedwongen migratie, genderongelijkheid, ecologische crises en economisch onrecht. De lezingen worden gegeven door voormalige deelnemers en anderen die bij het programma zijn aangesloten. Onder de belangrijkste sprekers zijn: 

  • Lady Mandalika, promovendus in oudtestamentische studies, Vrije Universiteit
  • Mary-Luz Reyes Bejarano (professor aan de Corporación Universidad Reformada in Barranquilla (Colombia) 
  • de Rt. Rev Manuel Ernesto, bisschop van het Anglicaanse bisdom Nampula (Mozambique)
  • dr. Darío Barolín, executive secretaris van de Latin America Alliance of Presbyterian and Reformed Churches (AIRPAL)
  • dr. Charlene van der Walt, universitair hoofddocent Gender en religie aan de Universiteit van KwaZulu-Natal (Zuid-Afrika).

Het symposium vindt plaats op 16 en 17 oktober via Zoom. De Zoom-uitnodiging wordt naar alle geregistreerde bezoekers gestuurd. Meld je aan met je naam, e-mailadres en de dag (en) waarop je wilt deelnemen via bridging.gaps@vu.nl. Bekijk het volledige programma.

Lees meer over het symposium op de Engelse site.