Symposium Heil en Missie

30-11-2018

13.30 -16.30 uur

Vrije Universiteit, zaal 13A-33

Symposium Heil en Missie - Afscheid Sake Stoppels

Sake Stoppels

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Congres / symposium / seminar

Missionair pionieren is in. Initiatieven schieten overal uit de grond en hoe langer en meer worden zij door het kerkelijk establishment gestimuleerd. Maar wat is 'missionair' nu eigenlijk? En vooral: waarom zou je 'missionair' zijn? Klassiek is die vraag altijd beantwoord met een verwijzing naar het heil van God door Jezus. Het ging daarbij vaak over 'eeuwig wel of wee', hemel en hel, verlossing van zonden en het laatste oordeel. Maar in hoeverre leeft dit nog zo sterk onder missionair actieve mensen? Kunnen zij nog uit de voeten met zo'n massieve theologie die precies weet wie 'verloren' en 'gered' zijn? En als dat niet zo is, wat komt er dan voor in de plaats? Allemaal prachtig dat er verbinding ontstaat en dat mensen zich geholpen voelen, maar is dat het nu? En mag het nog eens over Jezus gaan?

Sake Stoppels, jarenlang docent gemeenteopbouw aan de VU, stelde die vraag onlangs in alle scherpte aan de orde. Hij constateerde dat de vraag naar het heil opvallend weinig ter sprake komt in missionaire projecten. Er lijkt hierover verlegenheid te zijn. Ter gelegenheid van zijn afscheid organiseert de Faculteit Religie en Theologie van de VU, samen met het Centre for Church and Mission in the West (CCMW) daarom een symposium rond het thema 'heil en missie'.

Het symposium vindt plaats aan de VU, op vrijdag 30 november, van 13:30 - 16:30 uur. Behalve voor stemmen uit de praktijk en de presentatie van recent onderzoek, zal er ruimte zijn voor theologische reflectie en onderling gesprek.

Wil je dit symposium bijwonen? Schrijf je dan in via deze link. Je vindt hier tevens het volledige programma.

Download de flyer.