Prof. dr. C. van der KooiThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 86629
2e-05, 2e-05
c.vander.kooi@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( filosofie ), faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Hoogleraar westerse systematische theologie; directeur Centre of Evangelical and Reformation Theology

Aanwezigheid

Wisselend, alle dagen van de week

Onderzoek

De pneumatologische heroriëntatie van de christelijke theologie. (neo)calvinisme en zijn publieke invloed. De theologie van Karl Barth als antwoord op de moderniteit. De verhouding van spiritualiteit met geloofsinhouden.

Onderwijs

Dogmatiek, methodologie, christologie. Pneumatologie,  theologiegeschiedenis.

Recente publicaties


Boeken:

 • Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work (VU Studies on Protestant History 3) Amsterdam: VU Uitgeverij 1999, 320 pg.
 • Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik, Kampen 2002, 420 pg.
 • As in a mirror. John Calvin and Karl Barth on Knowing God. A Diptych,  (Studies in the History of christian Traditions Vol 120) 478 pg, Leiden 2005
 • Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de Heilige Geest, Kampen 2006, 252 p
 • Supervisie en inleiding bij: K. Barth, De brief aan de Romeinen. (vertaling Mark Wildschut). Amsterdam 2008.
 • “Christus” in: H.J. Selderhuis (Hrsg.), Calvin Handbuch, Tübingen 2008, 252-261.


Artikelen:

 • Wat is de mens? Een theologische visie" in W.B. Drees (red.), De mens: Meer dan materie? Religie en reductionisme, Kampen 1997, 21-37.
 • "Dankzij of ondanks de dood van Jezus", Nederlands Theologisch Tijdschrift 51(1997) 281-297.
 • “Karl Barths Theologie als Einladung, Paradigma und Herausforderung” in Zeitschrift für dialektische Theologie 24(2008), 73-86.
 • "The Assurance of Faith: A Theme in Reformed Dogmatics in Light of Alvin Plantinga's Epistemology", Neue Zeitschrift für Systematische Theologie 40(1998) 77-92.

CV

 • 4 October 1952, born in Leeuwarden, the Netherlands
 • 1966-1972, Christelijk Gymnasium alpha, Leeuwarden
 • 1972-1980, Study Theology at the Vrije Universiteit, Amsterdam
 • 1973-1980, research assistent in Church History and Dogmatic Theology
 • Winter 1979-1980, Period of stay in Tübingen, Germany.
 • June 1980-1982, part-time ‘adj. wetensch. Ambtenaar’ VU
 • March 1982- sept 1984, part-time payed by NWO
 • 1 Nov. 1984 - 1 april 1992, minister of the ‘Gereformeerde Kerk’ te Leimuiden
 • March 22, 1984, Promotion at the VU (cum laude) on: De denkweg van de jonge Karl Barth. Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording, Amsterdam 1984. German edition published with Kaiser-Verlag, München 1987. Promotor: Prof.dr. J. Veenhof, copromotor: prof.dr. H.J. Adriaanse.
 • April - July 1992, Post-doc with NWO, theologische faculteit Leiden.
 • July 1992 - December 2002 universitair docent dogmatiek at the Vrije Universiteit.
 • July 1992 - December 1992: Fulbright-scholarship. Senior-fellow at the Institute of the Humanities, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA. Inquiry into late medieval Philosophy and theological background of Calvin and social embeddedness of his thought.
 • Since 13 June 1975 married to Margriet A.Th. van der Kooi-Dijkstra. Four children.
 • 2003 – Associated Professor Systematic Theology Vrije Universiteit and Holder of the Chair of Theology of Charismatic Renewal.
 • 2003 Director of the Center of Evangelical and Reformation Theology, VU-University Amsterdam
 • January 2008, Full Professor Western Systematic Theology VU-University Amsterdam
 • Editor of Karl Barth, Der Römerbrief in zweiter Auflage (1922) as part of the Gesamtausgabe.
 • Co-Organiser of the annual ‘deutschsprachige Barth-Tagungen’ in Driebergen
 • Member of the board of editors of Kerk en Theologie
 • Member of the wissenschaftliche Beirat der Karl Barth Gesellschaft, Deutschland
 • Chief editor of Bulletin voor Charismatische Theologie