Prof. dr. A.A. den HollanderThis page has been moved. You are being redirected.

August den Hollander
+31 20 59 86633
2e-05
a.a.den.hollander@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar voor de geschiedenis van het religieuze boek, Faculteit der Godgeleerdheid; Hoofdconservator, UBVU Bijzondere Collecties

Aanwezigheid

Faculteit der Godgeleerdheid: di, vr
UBVU Bijzondere Collecties: ma, wo, do

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van het religieuze boek en in het bijzonder van de Nederlandse bijbelvertalingen, vanuit een filologisch, maar vooral vanuit een boek- en cultuurhistorisch perspectief. Hij heeft verschillende NWO-onderzoeksprojecten geleid, waaronder The Life of Jesus, On the origin, dissemination and reception of a medieval text tradition in Western Europe en ook Biblia Sacra, een elektronische bibliografie van in Nederland en België gedrukte Bijbels (http://www.bibliasacra.nl/). In zijn huidige onderzoek houdt hij zich tevens bezig met de vroege Koranvertalingen in West-Europa, met name gedrukt in Nederland.

Onderwijs

Zijn onderzoek is er met name op gericht studenten in aanraking te brengen en te leren omgaan met historische bronnen. Studenten met interesse om onderzoek te doen aan de hand van originele handschriften en/of oude drukken worden op individuele basis geadviseerd en voorzover mogelijk ook begeleid bij hun onderzoek.

Recente publicaties

  • Biblia Sacra. Bibles printed in the Netherlands and Belgium (red. elektronische bijbelbibliografie), zie: http://www.bibliasacra.nl/
  • Virtuelle Vergangenheit. Die Textrekonstruktion einer verlorenen mittelniederländischen Evangelienharmonie. Die Handschrift Utrecht Universitätsbibliothek 1009, Bibliotheca Ephemeridum Theologicae Lovaniensium (BETL) 210, Leuven 2007 (180 pp).
  • Middelnederlandse bijbelvertalingen (red. met E. Kwakkel & W. Scheepsma; 2 bijdr.), Middeleeuwse Studies en Bronnen 102, Hilversum 2007.
  • Lay Bibles in Europe 1450-1800 (red. met M. Lamberigts; 2 bijdr.), BETL 198, Leuven 2006.
  • Disgenoten. Short-title catalogue van Het rechte gebruyck van des Heeren H. avondtmael, (red. met J. Bos; 1 bijdr.), Amstelveen 2007.
  • ’ The new Testament, which ... surpasses all books. Adriaen van Berghen, 1533’, in: Quaerendo 36 (2006), 35-50.
  • ‘The Gospel of Barnabas, the Diatessaron, and Method.’, in: Vigiliae Christianae 61 (2006), 1-20.
  • Evangelienharmonien des Mittelalters (red. Met C.P.M. Burger & U.B. Schmid), Studies in Theology and Religion 9, Assen 2004.
  • Studies in Stemmatology II, (red. met P. van Reenen & M. van Mulken), Amsterdam/Philadelphia 2004.
  • Paratext and Megatext as Channels of Jewish and Christian Traditions. The Textual Markers of Contextualization, (red. Met W. Smelik & U.B. Schmid; 2 bijdr.), Jewish and Christian Perspectives Series 6, Leiden 2003.

CV

August den Hollander promoveerde (cum laude) in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VUA) in 1997, met een dissertatie over Nederlandse bijbelvertalingen in de periode 1522-1545.  Na enkele postdoc-aanstellingen aan de VUA (incl. een jaar in het NIAS), de Westfälische Wilhems-Universität en de Universiteit van Amsterdam (UvA), werd hij in 2002 bij de afdeling boekwetenschap van de UvA tot (deeltijd) hoogleraar voor de geschiedenis van het Nederlandse religieuze boek benoemd. In 2006 begon hij met zijn huidige functies aan de VUA. Hij vervult verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Zo is hij onder meer lid van het Wetenschappelijk Adviescollege Geesteswetenschappen van NWO, voorzitter van de commissie Onderwijs en Onderzoek van de Onderzoekschool Mediëvistiek en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de Tielestichting. Ook is hij kerkelijk actief als diaken en voorzitter van de Protestantse Diakonie Amsterdam.

Kamernummer UBVU Bijzondere Collecties: 1B-42
Telefoonnummer UBVU Bijzondere Collecties: 598.9883

Ancillary activities

Haella Stichting - Board member Den Haag, 01 januari 2015
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017